Werken bij SKOV Beverwijk

SKOV Kinderopvang beheert in Beverwijk de kinderdagverblijven Puk en Baloe en buitenschoolse opvang de Kolderzolder en Arena (in prachtige panden aan het Moensplein). SKOV hecht veel waarde aan kwaliteit en stelt het spelende kind centraal. Wekelijks worden ruim 400 kinderen opgevangen. De kinderopvang is een dynamische sector waarin momenteel veel ontwikkelingen gaande zijn.

================================================================================

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en flexibele medewerker voor de dagopvang. Als vaste invalkracht wordt je, ter vervanging van de vaste medewerkers, ingezet op verschillende groepen.

Wij bieden:

  • een professionele werkomgeving waarbij het spelende kind centraal staat
  • een gemotiveerd team van medewerkers, een prettige sfeer van samenwerking
  • goede primaire en secundaire voorwaarden volgens de CAO-kinderopvang
  • honorering conform schaal 6
  • prachtige accommodaties met een grote natuurtuin

Wij vragen van jou:

  • een relevante, afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau, bij voorkeur niveau 4
  • relevante werk- of stage-ervaring
  • goede communicatieve en sociale vaardigheden
  • een actieve, kindgerichte houding
  • een flexibele instelling en werkhouding

Interesse? Mail dan je reactie naar SKOV Kinderopvang t.a.v. Priscilla Koerts

Mailadres: p.koerts@skovbeverwijk.nl

Meer info: www.skovbeverwijk.nl

================================================================================

Stages bij de SKOV

De SKOV vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe toekomstige pedagogisch medewerkers. Op alle groepen lopen dan ook regelmatig stagiaires mee, meestal BOL-ers van het Nova College. De stagiaires worden op de groep begeleid door de pedagogisch medewerker. Voor de overkoepelende taken en het algemene stagebeleid is een praktijkopleider aangesteld. Wij werken samen met het NOVA College  om de kwaliteit van de beroepsopleiding voor aankomend personeel in de kinderopvang te optimaliseren. Ook wordt gezorgd voor voldoende stageplaatsen in onze regio.

Voor vragen over stage kan je contact opnemen met onze praktijkopleider. Zij is te bereiken via de administratie, telefoonnummer 0251-275920 of via skov.praktijkopleider@outlook.com