Aanvullende maatregelen noodopvang

Wij hopen dat jullie allemaal nog in goede gezondheid verkeren en vooral ook blijven.

Vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben wij aanvullende maatregelen ontvangen t.b.v. gezondheid en veiligheid in de noodopvang.

Het betreft de volgende maatregelen die wij opvolgen binnen de noodopvang;

  • Uw kind(eren) kan door 1 persoon gebracht en gehaald worden.
  • Bij binnenkomst wast u eerst de handen van uw kind in de badkamer van de Vlindergroep op de bovenverdieping van Puk. Kinderen van de naschoolse opvang wassen bij binnenkomst hun handen in de badkamer van de Kabouters en de Duizendpootjes op de begane grond.
  • De overdracht tussen de ouder en de pedagogisch medewerker vindt plaats op de gang en niet op de groepen.  
  • Het afscheid is zo kort mogelijk.

Wij hopen met deze maatregelen te blijven zorgen voor een veilige en gezonde noodopvang.

Nu wij zelf zo langzamerhand wat gewend raken aan deze bijzondere situatie willen wij uw medewerking vragen om aangemelde kinderen voor de noodopvang, die niet gebracht worden, bijtijds af te melden via de Flexkids Ouderapp. Voor de inzet van onze pedagogisch medewerkers is dit belangrijk.

De GGD stuurde ons informatie over een tweetal onderwerpen, deze vindt u in de links hieronder;

Vriendelijke groet van ons allemaal en bedankt voor de medewerking.

Leidinggevenden SKOV Kinderopvang

Jacqueline van de Bos

Annemieke Hermsen

Anneke Klinkhamer

Ga terug naar het overzicht