Buitenschoolse opvang

Wij hebben 2 prachtige, uitdagende locaties voor de buitenschoolse opvang (BSO). In totaal hebben wij 4 groepen naschoolse opvang (NSO) en 1 groep voorschoolse opvang (VSO).

De Arena bestaat uit:

  • 1 groep voorschoolse opvang van maximaal 20 kinderen op maandag, dinsdag en donderdag
  • 2 groepen naschoolse opvang van ieder 20 kinderen per dag

De Arenagroep is gehuisvest in de voormalige aula van kinderdagverblijf Puk. Het is een grote, overzichtelijke ruimte met aangrenzend een zitruimte en een eigen keuken. Ook hebben de kinderen de beschikking over een grote natuurtuin om in te spelen.

De Kolderzolder bestaat uit:

  • 2 groepen naschoolse opvang van ieder 20 kinderen per dag

De Kolderzolder is gevestigd in een fraai herenhuis, aan de overkant van kinderdagverblijf Puk. Er zijn meerdere ruimtes beschikbaar, die de mogelijkheid bieden tot verschillende activiteiten. Ook de zolder, waaraan de buitenschoolse opvang zijn naam ontleent, levert hieraan zijn bijdrage. De Kolderzolder is voor ieder kind een belevenis.

Alle groepen van de Kolderzolder en Arena zijn verticale groepen. Dat wil zeggen dat het een mix is van alle leeftijden, zowel jongere als oudere kinderen zitten samen in een groep. De kinderen worden ingedeeld in een basisgroep en elke basisgroep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers. Eén vaste pedagogisch medewerker per 10 kinderen. De mentor is het eerste aanspreekpunt, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Wij verzorgen naschoolse opvang voor kinderen van diverse reguliere basisscholen. Deze scholen zijn Anjelier, Bethelschool, ’t Kraaienest, Montessorischool, Sleutelbloem en de Wilgeroos.

Bij basisschoolkinderen is het de kunst om een goed evenwicht tussen beschermen en loslaten te vinden. Dit geldt zeker bij de oudere kinderen. Hun wereld wordt groter, ze willen meer zelfstandigheid en niet meer als een kind behandeld worden. In overleg met de ouders van de kinderen wordt bekeken welke zelfstandigheid een kind mag hebben: zelfstandig naar de speeltuin gaan, zelfstandig gaan voetballen, zelf uit school komen enzovoort. Belangrijk is dat we een kind de kans geven eigen verantwoordelijkheid te dragen zonder te grote risico’s te lopen.

Bij de BSO zorgen wij voor:

  • Een uitgebreid vrijetijdsaanbod bestaande uit vrij spel, georganiseerde activiteiten en laagdrempelige workshops, een natuurspeelplaats met moestuin, een nabijgelegen speeltuin en een uitgebreid en gevarieerd spel/speelgoedaanbod.
  • Een huiselijke setting: een verzorgde omgeving waarbij de speelruimtes aantrekkelijk voor kinderen zijn ingericht.
  • Aandacht voor elk kind en voor het functioneren van de groep als geheel:

De opvang komt tegemoet aan de behoeften en wensen van het individuele kind, maar moet ook aansluiten bij de specifieke leeftijdskenmerken van de groep.

  • Samenwerking met anderen: voor het realiseren van een boeiend activiteiten- en workshopaanbod werken we samen met allerlei organisaties en Beverwijk en omgeving. De kinderen kunnen kennismaken met een grote variëteit aan sporten, bezigheden en hobby’s.

Contact over uw kind

Bij het ophalen van de kinderen is er volop gelegenheid de dagelijkse bijzonderheden over uw kind met ons uit te wisselen.

Bovendien hebben wij eens per jaar een gesprek over het welbevinden van uw kind voortvloeiend uit ons  kindvolgsysteem. Natuurlijk kunt u altijd een gesprek aanvragen.
Een paar keer per jaar organiseren wij een ouderavond. Zo’n avond kan algemeen informatief zijn of over een specifiek thema gaan.

Verder houden wij u door middel van nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte van nieuwe beleidsontwikke­lingen en allerlei zaken die zich voordoen op de kinderdagverblijven.

Website en SKOV-app

Op deze website vindt u veel informatie over onze opvang. Regelmatig worden de laatste nieuwsflitsen geplaatst en u kunt inloggen op uw persoonlijke pagina via Inloggen ouders. Via uw account kunt u uw gegevens wijzigen, opvang aanvragen of wijzigen, facturen downloaden, foto’s bekijken en afwezigheid van uw kind doorgeven.

De pedagogische medewerkers werken met tablets op de groepen en zij plaatsen regelmatig berichten op de Tijdlijn over de activiteiten van die dag en plaatsen een aantal foto’s. En dat is voor ouders natuurlijk leuk om te volgen.

U kunt tevens de Flexkids Ouder-App downloaden. De benodigde pincode ontvangt u bij aanvang van de plaatsing van uw kind. U kunt met deze app heel makkelijk de afwezigheid van uw kind melden en de Tijdlijn volgen.

Ziekte van uw kind

Als uw kind ziek is, kunnen wij helaas geen opvang bieden. Mocht uw kind bij ons ziek worden, dan stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte zodat u uw kind snel kunt (en moet) ophalen.

Wij zijn niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. Kinderen die hiervan afhankelijk zijn kunnen helaas niet bij de SKOV geplaatst worden.