Buitenschoolse opvang

Wij verzorgen naschoolse opvang voor kinderen van diverse reguliere basisscholen. Deze scholen zijn Anjelier, Bethelschool, Sparkel, Montessorischool, Sleutelbloem en Wilgeroos. En wij verzorgen voorschoolse opvang voor de Bethelschool, Sparkel, Montessorischool, Sleutelbloem en Wilgeroos. Voorschoolse opvang kan alleen in combinatie met naschoolse opvang worden afgenomen.

Wij kiezen er bewust voor om de buitenschoolse opvang apart van de school aan te bieden. Zo ruilen de kinderen de schoolse omgeving om voor een andere omgeving met een wat speelser, meer ontspannen karakter. Ook ontmoeten ze bij ons andere vriendjes en vriendinnetjes.

Wij hebben 2 prachtige, uitdagende locaties voor de buitenschoolse opvang (BSO) op het Moensplein. In totaal hebben wij 4 groepen naschoolse opvang (NSO) en 1 groep voorschoolse opvang (VSO).

De locatie Arena bestaat uit:

  • 1 groep voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag.
  • 2 groepen naschoolse opvang van elk maximaal 22 kinderen per dag.

De ene NSO-groep is gehuisvest op de begane grond van kinderdagverblijf Puk. Dit is een leuke grote groepsruimte in circusstijl en deze is geschikt voor uiteenlopende activiteiten en er is een aangrenzende ruimte met o.a. een computer. De andere NSO-groep maakt in hetzelfde pand gebruik van een gezellig ingerichte groepsruimte op de 1e verdieping. Ook hebben de kinderen van beide groepen de beschikking over een grote natuurtuin om in te spelen.

De voorschoolse opvang maakt ’s ochtends gebruik van de groep op de begane grond.

De locatie Kolderzolder bestaat uit:

  • 2 groepen naschoolse opvang van elk maximaal 20 kinderen per dag.

De Kolderzolder is gevestigd in een groot, fraai herenhuis met een eigen buitenterrein. Dit pand is zeer geschikt voor naschoolse opvang door zijn specifieke indeling. De verschillende ruimtes bieden mogelijkheden tot diverse activiteiten. Er is bijv. een grote gezamenlijke ruimte, een kamer met bureau met computer voor huiswerk of spelletjes, een kamer om lekker rustig wat te lezen en een grote fantastische atelierruimte. Ook de zolder, waaraan de naschoolse opvang haar naam ontleent, levert haar bijdrage aan het lekker kunnen spelen. Juist voor kinderen die van spanning en avontuur houden, is de zolder erg aantrekkelijk.

Alle groepen van de Kolderzolder en Arena zijn verticale groepen. Dat wil zeggen dat het een mix is van alle leeftijden, zowel jongere als oudere kinderen zitten samen in een groep. De kinderen worden ingedeeld in een basisgroep en elke basisgroep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers. Eén vaste pedagogisch medewerker per maximaal 11 kinderen. De mentor is het eerste aanspreekpunt, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Het kan voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen werkt. Wij zorgen er voor dat de achterwacht goed geregeld is.

Als de kinderen na schooltijd binnenkomen drinken zij eerst samen iets op hun eigen groep. Daarna kunnen zij een activiteit gaan doen, waarvoor ze dan hun basisgroep kunnen verlaten en binnen de locatie kunnen samenspelen met andere kinderen van de andere groep.

Op rustige dagen, in vakanties of op studiedagen kunnen kinderen van onze 2 locaties samen worden opgevangen op 1 locatie, er wordt dan gesproken over locatie-overstijgende opvang c.q. clusteren. Kinderen die op de Kolderzolder zijn geplaatst kunnen op dit soort dagen op onze locatie Arena worden opgevangen. En kinderen van de Arena eventueel op de Kolderzolder. Ouders geven door het ondertekenen van onze overeenkomst schriftelijk toestemming voor de locatie-overstijgende opvang. Daarnaast kunnen kinderen in geval van activiteiten (bijvoorbeeld samen op stap, leuke workshops doen of samen buiten spelen) op een andere locatie aanwezig zijn. Bij dit soort activiteiten zullen de kinderen de dag starten en eindigen op hun eigen basisgroep. Dit alles is bepaald in ons pedagogisch beleid.

Bij basisschoolkinderen is het de kunst om een goed evenwicht tussen beschermen en loslaten te vinden. Dit geldt zeker bij de oudere kinderen. Hun wereld wordt groter, ze willen meer zelfstandigheid en niet meer als een kind behandeld worden. In overleg met de ouders van de kinderen wordt bekeken welke zelfstandigheid een kind mag hebben: zelfstandig naar de speeltuin gaan, zelfstandig gaan voetballen, zelf uit school komen enzovoort. Belangrijk is dat we een kind de kans geven eigen verantwoordelijkheid te dragen zonder te grote risico’s te lopen.

Bij de BSO zorgen wij voor:

  • Een uitgebreid vrijetijdsaanbod bestaande uit vrij spel, georganiseerde activiteiten en laagdrempelige workshops, een natuurspeelplaats met moestuin, een nabijgelegen speeltuin en een uitgebreid en gevarieerd spel/speelgoedaanbod.
  • Een huiselijke setting: een verzorgde omgeving waarbij de speelruimtes aantrekkelijk voor kinderen zijn ingericht.
  • Aandacht voor elk kind en voor het functioneren van de groep als geheel:

De opvang komt tegemoet aan de behoeften en wensen van het individuele kind, maar moet ook aansluiten bij de specifieke leeftijdskenmerken van de groep.

  • Samenwerking met anderen: voor het realiseren van een boeiend activiteiten- en workshopaanbod werken we samen met allerlei organisaties en Beverwijk en omgeving. De kinderen kunnen kennismaken met een grote variëteit aan sporten, bezigheden en hobby’s.

Contact over uw kind

Bij het ophalen van de kinderen is er volop gelegenheid de dagelijkse bijzonderheden over uw kind met ons uit te wisselen.

Bovendien hebben wij eens per jaar een gesprek over het welbevinden van uw kind voortvloeiend uit ons  kindvolgsysteem. Natuurlijk kunt u altijd een gesprek aanvragen.
Een paar keer per jaar organiseren wij een ouderavond. Zo’n avond kan algemeen informatief zijn of over een specifiek thema gaan.

Verder houden wij u door middel van nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte van nieuwe beleidsontwikke­lingen en allerlei zaken die zich voordoen op de kinderdagverblijven.

Ziekte van uw kind

Als uw kind ziek is, kunnen wij helaas geen opvang bieden. Mocht uw kind bij ons ziek worden, dan stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte zodat u uw kind snel kunt (en moet) ophalen.

Ook als uw kind op school ziek wordt, is het noodzakelijk dat u ons dat zo snel mogelijk meedeelt, omdat we anders vergeefs staan te wachten.

Wij zijn niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. Kinderen die hiervan afhankelijk zijn kunnen helaas niet bij de SKOV geplaatst worden.