Buitenschoolse opvang - Vervoer

Naschoolse opvang

Het vervoer van de kinderen organiseren we voornamelijk met onze eigen bus en onze eigen auto’s. Hiernaast maken we gebruik van een taxibedrijf of gaan we lopend. We halen kinderen op van de volgende scholen: Bethelschool, Montessorischool, Wilgeroos, Sleutelbloem, Sparkel en de Anjelier.

Als uw kind zelfstandig genoeg is om zelf te komen, is dat natuurlijk prima. U kunt dan kiezen voor naschoolse opvang exclusief vervoer.

Gaat uw kind naar een andere reguliere basisschool, dan bent u van harte welkom maar dan moet u zelf voor het vervoer en de betaling zorgen.

Voorschoolse opvang

De kinderen van de Bethelschool, Montessorischool, Wilgeroos, Sleutelbloem en de Sparkel worden ´s ochtends onder begeleiding naar school gebracht. Zij worden daar door de school opgevangen en naar hun klas gebracht.

Afmelden voor vervoer

Afmelden voor vervoer kunt u doen via de Flexkids-app of uw persoonlijke SKOV-pagina.