Buitenschoolse opvang - Vervoer

Naschoolse opvang

We hebben het vervoer op verschillende manieren geregeld: een taxibedrijf, de eigen bus en/of auto van de SKOV en lopend. We halen kinderen op van de volgende scholen: Bethelschool, Montessorischool, Wilgeroos, Sleutelbloem, ’t Kraaienest en de Anjelier.

Als uw kind zelfstandig genoeg is om zelf te komen, is dat natuurlijk prima. U kunt dan kiezen voor naschoolse opvang exclusief vervoer.

Gaat uw kind naar een andere reguliere basisschool, dan bent u van harte welkom maar dan moet u zelf voor het vervoer en de betaling zorgen.

Voorschoolse opvang

De kinderen van de Bethelschool, Montessorischool, Wilgeroos, Sleutelbloem en ‘t Kraaienest worden ´s ochtends onder begeleiding naar school gebracht. Zij worden daar door de school opgevangen en naar hun klas gebracht.

Afmelden voor vervoer

Afmelden voor vervoer kunt u doen via de Flexkids-app of uw persoonlijke SKOV-pagina. U kunt ook vóór 09.30 uur het antwoordapparaat inspreken op telefoonnummer 085-0409250.