Archive for the ‘Website’ Category

SKOV gesloten op 6 juni 2022, 2e pinksterdag

Posted on:

Op maandag 6 juni is SKOV de hele dag gesloten i.v.m. 2e pinksterag!

SKOV gesloten op hemelvaartsdag

Posted on:

Op donderdag 26 mei 2022 is SKOV de hele dag gesloten i.v.m. hemelvaartsdag!

Op vrijdag 27 mei 2022 is SKOV de hele dag open.

Vacature pedagogisch medewerkers KDV (26,26-35 uur) en BSO (12-20 uur) SKOV Beverwijk

Posted on:

Voor onze KDV locaties Puk en Baloe zijn we per direct op zoek naar enthousiaste en creatieve collega’s die graag hun passie en liefde inzetten voor de ontwikkeling van onze kinderen van 0 tot 4 jaar.

Voor onze BSO-locaties Arena en de Kolderzolder zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste, creatieve en sportieve collega’s voor onze kinderen van 4 tot 13 jaar voor drie en vier dagen per week.

bekijk de hele vacature

Herfstvakantie BSO

Posted on:

De herfstvakantie zit er weer op, wat hebben we genoten! En wat is er leuk om in de herfstvakantie te doen? Lekker het bos in natuurlijk! Op de dag dat we hadden afgesproken met onze boswachter was het gelukkig droog en zonnig weer. De boswachter nam ons mee naar het natuurgebied bij Geversduin en heeft de kinderen veel verteld. Welke planten en bessen zijn eetbaar, wat kun je allemaal maken van brandnetels en waarom leven kikkers in de winter in het bos? Tot slot hebben we nog een mooi herfstboeket gemaakt. Het was leuk, leerzaam en… vooral lekker om zo buiten te zijn.  Wij kijken terug op een geslaagde herfstvakantie met leuke activiteiten!

Certificaat Werken met Baby’s

Posted on:

Wij hebben 22 pedagogisch medewerkers gefeliciteerd met het behalen van het certificaat “Werken met baby’s in de Kinderopvang”. Ondanks de Corona maatregelen, wat het uitvoeren van de praktijk opdrachten niet makkelijk heeft gemaakt, is iedereen in deze groep geslaagd. Goed gedaan!

Vanuit de Wet innovatie en  Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moet de kwaliteit in de kinderopvang verbeteren. Eén van de nieuwe kwaliteitseisen vanuit die wet is dat er specifiek meer aandacht moet zijn voor de scholing van pedagogisch medewerkers die met baby’s werken.  Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis moeten per 1 januari 2023 aan deze kwalificatie-eis voldoen.       

Informatie compensatie kosten kinderopvang

Posted on:

Binnenkort worden de kosten van de kinderopvang voor de 2e lockdown periode gecompenseerd. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen. 

Ontvangt u kinderopvangtoeslag?

Een deel van de kosten voor de kinderopvang heeft u ontvangen via de kinderopvangtoeslag en het restantbedrag komt normaliter voor uw eigen rekening, dat is uw eigen bijdrage.

Zoals al eerder bekend gemaakt is, compenseert de overheid ook nu de eigen bijdrage van ouders voor de periode 16 december 2021 tot 7 februari 2021 (dagopvang) en tot 18 april 2021 (voor- en naschoolse opvang) tot het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert, ongeacht of u wel of geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang.

Deze ouders krijgen rond 21 mei een brief van de SVB en ontvangen de compensatie rond 28 mei. De hoogte van de compensatie wordt berekend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op de zogenaamde peildatum (d.d. 21 februari 2021) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Er kan bezwaar worden gemaakt.  Deze compensatieregeling heet officieel ’tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

 
De tarieven voor voorschoolse opvang en naschoolse opvang inclusief vervoer liggen bij SKOV boven het maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een compensatie van de eigen bijdrage en een deel via SKOV.

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het bedrag dat u van onze organisatie ontvangt zal eind mei naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is worden overgemaakt.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling ’tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.

  • Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)
  • Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang).

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen bij SKOV een “Verklaring Kinderopvang” aanvragen. Wij zullen de verklaring volledig invullen, ondertekenen en weer naar de aanvragende ouder retourneren. 

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via 0251-275920, keuze 1, administratie.

Buitenschoolse opvang weer open vanaf 19-4-21

Posted on:

Goed nieuws. De buitenschoolse opvang gaat vanaf maandag 19 april weer volledig open! Wat fijn dat de lockdown en de noodopvang voor de BSO opgeheven wordt. Alle kinderen van onze VSO en NSO zijn vanaf 19 april weer van harte welkom en de ouders zullen wij per mail verder informeren.

Wanneer u eventueel besluit uw kind nog niet naar de buitenschoolse opvang te laten gaan,  wilt u dan uw kind in de Flexkids OuderApp afmelden. Per dag kan uw kind worden afgemeld.

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij de locatiemanagers of bij de administratie op telefoonnummer 0251 275920.

Naschoolse opvang gesloten t/m 20-4-2021

Posted on:

Verlengen noodopvang: Helaas heeft het kabinet opnieuw besloten de BSO nog niet te openen voor alle kinderen en wordt de noodopvang opnieuw verlengd. Het kabinet volgt de argumentatie van het OMT om de BSO gesloten te houden. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen en in verschillende klassen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen.
Wij missen de kinderen en begrijpen heel goed hoe lastig deze situatie is voor de ouders.

Compensatie kosten BSO De compensatieregeling voor ouders die nu geen gebruik van hun BSO kunnen maken blijft doorlopen. Let op: het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de opvanggegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn kloppen. Op basis van deze gegevens wordt namelijk de compensatie berekend. Ouders blijven kinderopvangtoeslag ontvangen en de facturen moeten doorbetaald worden om de compensatie voor de netto eigen bijdrage te ontvangen.

Aanmelden Noodopvang BSOWij weten welke kinderen gebruik maken van de noodopvang en hebben op basis van de aanwezigheid in de afgelopen periode, die kinderen aangemeld voor de noodopvang tot en met vrijdag 16 april 2021.

Hoeft u toch geen gebruik te maken van de noodopvang, wilt u dan uw kind afmelden via de Flexkids OuderApp? Tik hiervoor in de ouderapp op het icoontje ‘opvang’ onderaan het scherm. Per dag kan uw kind worden afgemeld. Heeft u meer kinderen bij SKOV in de buitenschoolse opvang, let er dan op dat u elk kind apart moet afmelden!

Organisatie noodopvang BSO De buitenschoolse opvang wordt samengevoegd en vindt in principe plaats op locatie Arena, groep Spektakel. Wij hanteren de reguliere openingstijden, dus na schooltijd. Wij halen de kinderen op school op. Tijdens de middag zullen wij zoveel mogelijk in groepen opsplitsen om elkaar letterlijk zoveel mogelijk ruimte te geven en besmettingsgevaar te beperken. Naast de groep Spektakel maken wij daarbij ook gebruik van groep Tijgers, de Kolderzolder en de buitenruimte. Wij zorgen ervoor dat u uw kind eind van de dag weer kunt ophalen op groep het Spektakel, Moensplein 5.

Dagopvang weer open vanaf 08-02-2021

Posted on:

Zoals op 2 februari tijdens de persconferentie bekend is gemaakt, gaat de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4  jaar vanaf maandag 08-02-2021 weer open.

De buitenschoolse opvang blijft tot 01-03-2021 alleen open voor noodopvang.

Wij zijn blij dat wij alle kinderen bij de dagopvang weer kunnen verwelkomen! Alle dagopvang kinderen hebben wij vanaf 08-02-2021 weer aanwezig gemeld in onze administratie.  Wilt u bij het brengen van uw kind(eren) weer gebruik maken van de looproute zoals deze staat aangegeven op de borden?

Wanneer u besluit uw kind nog niet naar de dagopvang te brengen vragen wij u uw kind zelf via de Flexkids Ouderapp (of inlog via de website) af te melden. Tik hiervoor in de ouderapp op het icoontje ‘opvang’ onderaan het scherm. Per dag kan uw kind worden afgemeld. Heeft u meer kinderen bij SKOV in de opvang, let er dan op dat u elk kind apart moet afmelden!

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij de locatiemanagers of bij de administratie van SKOV op telefoonnummer 0251 275920.

SKOV t/m 9 februari 2021 gesloten

Posted on:

Zoals bij de persconferentie van 12 januari 2021 bekend gemaakt, heeft de overheid besloten dat de sluiting van kinderopvang organisaties vooralsnog verlengd wordt tot en met 9 februari 2021. Dit betekent dat uw kind(eren) nog niet opgevangen kan/kunnen worden. Dit geldt voor alle opvangsoorten: voor–en naschoolse opvang en dagopvang.

NOODOPVANG

Wel gaan wij door met het organiseren van noodopvang. Wij bieden noodopvang voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege de bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Het is en blijft noodopvang en de overheid roept nog steeds op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarom willen we u vriendelijk verzoeken de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis te regelen als bv maar een van beide ouders een cruciaal beroep uitoefent. Dit ter bescherming van uzelf, de kinderen en onze medewerkers en ter voorkoming van een verdere verspreiding van het corona virus.

Voor de officiële lijst van cruciale beroepen, opgesteld door de Rijksoverheid, verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen .

LOCATIES

Noodopvang is beschikbaar op de gebruikelijke dagen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Voor de dagopvang vindt de opvang plaats op de eigen locatie. Op Puk zal dat zijn op de groepen Kikkers, Vlinders en Rupsjes (boven). Op Baloe zal dat bij de Rakkertjes en Olifantjes zijn.

De buitenschoolse opvang wordt samengevoegd en zal plaatsvinden op locatie Arena, groep Spektakel. Wij hanteren de reguliere openingstijden, dus NA schooltijd.

AANMELDEN VOOR NOODOPVANG

Wij zullen ook voor de verlenging van de sluitingsperiode alle kinderen vanaf maandag 18-01-2021 tot en met dinsdag 9 februari afmelden in het ouderportaal. Ook de kinderen die t/m 15-01-2021 al gebruik hebben gemaakt van de noodopvang, zullen voor de komende 3 weken worden afgemeld.

Wij vragen u deze keer zelf via de Flexkids Ouderapp (of inlog via de website) de kinderen aan te melden voor noodopvang. Tik hiervoor in de ouderapp op het icoontje ‘opvang’ onderaan het scherm. Per dag kan het kind worden aangemeld. Heeft u meer kinderen bij SKOV in de opvang, let er dan op dat u elk kind apart moet aanmelden!

Hierbij het vriendelijke verzoek uw kinderen zo snel als mogelijk aan te melden zodat wij op basis daarvan onze personele planning kunnen maken.

COMPENSATIE DOOR OVERHEID

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en de factuur volledig doorbetalen, blijven de kinderopvangtoeslag ontvangen en worden wederom gecompenseerd door de overheid voor de eigen bijdrage. Dus ook als u geen gebruik maakt van de noodopvang, het dringende verzoek om wel de factuur te voldoen.

Voor vragen, kunt u terecht bij de locatiemanagers van de locaties of bij de administratie van SKOV op telefoon nummer 0251 275920.