Certificaat Werken met Baby’s

Wij hebben 22 pedagogisch medewerkers gefeliciteerd met het behalen van het certificaat “Werken met baby’s in de Kinderopvang”. Ondanks de Corona maatregelen, wat het uitvoeren van de praktijk opdrachten niet makkelijk heeft gemaakt, is iedereen in deze groep geslaagd. Goed gedaan!

Vanuit de Wet innovatie en  Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moet de kwaliteit in de kinderopvang verbeteren. Eén van de nieuwe kwaliteitseisen vanuit die wet is dat er specifiek meer aandacht moet zijn voor de scholing van pedagogisch medewerkers die met baby’s werken.  Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis moeten per 1 januari 2023 aan deze kwalificatie-eis voldoen.       

Ga terug naar het overzicht