Eigen bijdrage ouders

Goed nieuws. De overheid heeft besloten om de eigen bijdrage kinderopvang van ouders terug te betalen!

Dit geldt voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die wel gebruik hebben gemaakt van de noodopvang; aan het gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Vooralsnog geldt de maatregel voor de periode 15 maart t/m 6 april 2020. De overheid geeft aan dat mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, deze maatregel verlengd kan worden. We weten nog niet hoe en wanneer de administratieve uitwerking gaat plaatsvinden, maar houden die informatie uiteraard in de gaten.

Zie voor informatie ook op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders

Ga terug naar het overzicht