Informatie compensatie kosten kinderopvang

Binnenkort worden de kosten van de kinderopvang voor de 2e lockdown periode gecompenseerd. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen. 

Ontvangt u kinderopvangtoeslag?

Een deel van de kosten voor de kinderopvang heeft u ontvangen via de kinderopvangtoeslag en het restantbedrag komt normaliter voor uw eigen rekening, dat is uw eigen bijdrage.

Zoals al eerder bekend gemaakt is, compenseert de overheid ook nu de eigen bijdrage van ouders voor de periode 16 december 2021 tot 7 februari 2021 (dagopvang) en tot 18 april 2021 (voor- en naschoolse opvang) tot het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert, ongeacht of u wel of geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang.

Deze ouders krijgen rond 21 mei een brief van de SVB en ontvangen de compensatie rond 28 mei. De hoogte van de compensatie wordt berekend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op de zogenaamde peildatum (d.d. 21 februari 2021) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Er kan bezwaar worden gemaakt.  Deze compensatieregeling heet officieel ’tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

 
De tarieven voor voorschoolse opvang en naschoolse opvang inclusief vervoer liggen bij SKOV boven het maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een compensatie van de eigen bijdrage en een deel via SKOV.

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het bedrag dat u van onze organisatie ontvangt zal eind mei naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is worden overgemaakt.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling ’tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.

  • Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)
  • Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang).

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen bij SKOV een “Verklaring Kinderopvang” aanvragen. Wij zullen de verklaring volledig invullen, ondertekenen en weer naar de aanvragende ouder retourneren. 

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via 0251-275920, keuze 1, administratie.

Ga terug naar het overzicht