Jaarlijkse inspectie GGD Baloe op 8 februari 2019

Iedere vestiging van SKOV wordt jaarlijks onderworpen aan een uitgebreide onaangekondigde inspectie door de GGD. De GGD bracht op 8 februari jl. een onaangekondigd bezoek aan Baloe. Alles is helemaal goed bevonden en daar zijn wij trots op.

De GGD inspectierapporten zijn openbaar en kunt u hier inzien op onze website. De rapporten van alle kinderopvangorganisaties in Nederland staan ook gepubliceerd op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Ga terug naar het overzicht