Jaarlijkse inspectie GGD Kolderzolder op 19 februari 2019

Iedere vestiging van SKOV wordt jaarlijks onderworpen aan een uitgebreide onaangekondigde inspectie door de GGD. De GGD bracht op 19 februari jl. een onaangekondigd bezoek aan de Kolderzolder. Alles is helemaal goed bevonden en daar zijn wij trots op.

De GGD inspectierapporten zijn openbaar en kunt u hier inzien op onze website. De rapporten van alle kinderopvangorganisaties in Nederland staan ook gepubliceerd op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Ga terug naar het overzicht