Laatste informatie Coronavirus

In aanvulling op de informatie van gisteren, informeren wij u hierbij verder over de mogelijkheden voor noodopvang van uw kinderen. Wanneer u of uw partner in een van de vitale sectoren werkzaam bent én u zelf niet in de gelegenheid bent om opvang voor uw kinderen te organiseren, dan vangen wij uw kinderen bij onze organisatie op. Bij een alleenstaande ouder geldt vanzelfsprekend dat dit alleen voor de betreffende ouder geldt. Als uw kind ziek is (verkouden, niezen, keelpijn of koorts), mag uw kind niet naar de opvang komen. Deze maatregel blijft nog steeds van kracht.

Mocht u in de periode tot en met 6 april gebruik willen maken van deze noodopvang, dan verzoeken wij u om z.s.m. en uiterlijk voor 12.00 uur op dinsdag 17 maart een mail te sturen naar info@skovbeverwijk.nl. Graag verzoeken wij u daarin de naam en dagen te  vermelden waarop uw kind(eren) naar de opvang komt/komen. Wij kunnen met deze gegevens een inschatting maken van het aantal kinderen dat per dag gaat komen. Als wij geen bericht van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat uw kind tot en met 6 april niet naar de opvang wordt gebracht.

Mocht u voor uw kind geen gebruik maken van de noodopvang, dan stellen wij het op prijs dat u uw kind via de Flexkids OuderApp afwezig meldt.

Indien u gebruik wilt maken van de noodopvang, vragen wij  u aan te tonen (middels een personeelspas of salarisstrook o.i.d.) dat een van beide ouders werkzaam is in een vitale beroepsgroep. De lijst van de door de Rijksoverheid opgestelde vitale beroepsgroepen treft u hier. Naar verwachting wordt deze lijst in de loop van vandaag nog geactualiseerd. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan sturen wij u opnieuw een bericht. Werkt u in een vitaal beroep en loopt u tegen problemen aan, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen dan kijken of we in overleg een plek aan kunnen bieden.

Tot slot willen wij u mededelen dat de kinderen die in aanmerking komen voor noodopvang vanaf heden gezamenlijk opgevangen worden op locatie PUK aan het Moensplein 5. Totaal zijn er tot nu toe weinig aanwezige kinderen en door de opvang te centraliseren kunnen we u beter van dienst zijn. Dit houdt in dat de vestigingen Baloe en de Kolderzolder vanaf morgen gesloten zijn. Uiteraard doen wij ons best om ervoor te zorgen dat er wel bekende gezichten aanwezig zijn op de groep.

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus staan niet stil. Wij houden alle berichtgeving van de overheid en onze branche nauwlettend in de gaten en nemen opnieuw contact met u op als hier aanleiding toe is. En verder kunt u nog meer informatie vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Bij deze willen we alle ouders alvast hartelijk danken voor de medewerking aan deze ingrijpende maatregelen.

Ga terug naar het overzicht