Naschoolse opvang gesloten t/m 20-4-2021

Verlengen noodopvang: Helaas heeft het kabinet opnieuw besloten de BSO nog niet te openen voor alle kinderen en wordt de noodopvang opnieuw verlengd. Het kabinet volgt de argumentatie van het OMT om de BSO gesloten te houden. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen en in verschillende klassen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen.
Wij missen de kinderen en begrijpen heel goed hoe lastig deze situatie is voor de ouders.

Compensatie kosten BSO De compensatieregeling voor ouders die nu geen gebruik van hun BSO kunnen maken blijft doorlopen. Let op: het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de opvanggegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn kloppen. Op basis van deze gegevens wordt namelijk de compensatie berekend. Ouders blijven kinderopvangtoeslag ontvangen en de facturen moeten doorbetaald worden om de compensatie voor de netto eigen bijdrage te ontvangen.

Aanmelden Noodopvang BSOWij weten welke kinderen gebruik maken van de noodopvang en hebben op basis van de aanwezigheid in de afgelopen periode, die kinderen aangemeld voor de noodopvang tot en met vrijdag 16 april 2021.

Hoeft u toch geen gebruik te maken van de noodopvang, wilt u dan uw kind afmelden via de Flexkids OuderApp? Tik hiervoor in de ouderapp op het icoontje ‘opvang’ onderaan het scherm. Per dag kan uw kind worden afgemeld. Heeft u meer kinderen bij SKOV in de buitenschoolse opvang, let er dan op dat u elk kind apart moet afmelden!

Organisatie noodopvang BSO De buitenschoolse opvang wordt samengevoegd en vindt in principe plaats op locatie Arena, groep Spektakel. Wij hanteren de reguliere openingstijden, dus na schooltijd. Wij halen de kinderen op school op. Tijdens de middag zullen wij zoveel mogelijk in groepen opsplitsen om elkaar letterlijk zoveel mogelijk ruimte te geven en besmettingsgevaar te beperken. Naast de groep Spektakel maken wij daarbij ook gebruik van groep Tijgers, de Kolderzolder en de buitenruimte. Wij zorgen ervoor dat u uw kind eind van de dag weer kunt ophalen op groep het Spektakel, Moensplein 5.

Ga terug naar het overzicht