Geringe stijging tarieven 2019

Het is gelukt om de stijging van de tarieven voor 2019 beperkt te houden! Ondanks de invoering van verplichte kwaliteitseisen die kostenverhogend werken, worden de tarieven voor de dagopvang en naschoolse opvang slechts met 2% verhoogd. Het tarief voor de voorschoolse opvang is zelfs ongewijzigd gebleven. Bij het onderdeel Tarieven vindt u al onze tarieven voor 2019.

De overheid heeft de kinderopvangtoeslagtabel voor 2019 aangepast. De stijging van deze toeslag wordt ook in 2019 voortgezet. De inkomensschijven wordt opgerekt en de maximale uurprijs waarover de kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald, wordt aanzienlijk verhoogd.

Dat is positief nieuws!

Ga terug naar het overzicht