SKOV t/m 15 januari 2021 gesloten

Zoals gisteravond bekend gemaakt, heeft de overheid besloten dat alle scholen en kinderopvangorganisaties met ingang van woensdag 16 december 2020 hun deuren moeten sluiten. Dit betekent dat uw kind(eren) vanaf morgen tot en met minimaal 15 januari 2021 niet meer opgevangen kan/kunnen worden. Dit geldt voor alle opvangsoorten: voor–en naschoolse opvang en dagopvang.

NOODOPVANG

Wel organiseren wij, net als in het voorjaar, noodopvang. Wij bieden noodopvang voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege de bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Voor de officiële lijst van cruciale beroepen, opgesteld door de Rijksoverheid, verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen .

LOCATIES

Noodopvang is beschikbaar op de gebruikelijke dagen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Voor de dagopvang vindt de opvang vooralsnog plaats op de eigen locatie. Op Puk zal dat zijn op de groepen Kikkers en Vlinders (boven). Op Baloe zal dat bij de Rakkertjes zijn (1e groep rechts van de ingang). Medewerkers op Puk zullen de eerste dagen ’s morgens bij de ingang aanwezig zijn om de ouders en kinderen naar de groepen te begeleiden.

Mocht het kindaantal op Baloe tijdens de noodopvang niet toereikend zijn, dan worden de kinderen van Baloe op Puk ondergebracht      

De buitenschoolse opvang wordt samengevoegd en zal plaatsvinden op locatie Arena, groep Spektakel. Wij hanteren de reguliere openingstijden, dus NA schooltijd. Tijdens de kerstvakantie is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend.

SKOV is zoals altijd gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw (vrijdag 25 december tot maandag 4 januari).

AANMELDEN VOOR NOODOPVANG

Wij zullen alle ouders per 16 december 2020 afmelden in het ouderportaal. Graag willen wij de ouders die van de noodopvang gebruik willen maken, dringend verzoeken zich hier zo snel mogelijk voor aan te melden via info@skovbeverwijk.nl voor alle dagen t/m 15 januari 2021 waarop zij gebruiken willen maken van de noodopvang. Wij zullen deze ouders dan aanmelden in het ouderportaal. Vriendelijk verzoek in de mail ook aan te geven om welke cruciale beroepsgroep het gaat.

COMPENSATIE DOOR OVERHEID

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en de factuur volledig doorbetalen, blijven de kinderopvangtoeslag ontvangen en worden wederom gecompenseerd door de overheid voor de eigen bijdrage. Dus ook als u geen gebruik maakt van de noodopvang, het dringende verzoek om wel de factuur te voldoen.

Voor vragen, kunt u terecht bij de locatiemanagers van de locaties of bij de administratie van SKOV op telefoon nummer 0251 275920.

Ga terug naar het overzicht