SKOV t/m 9 februari 2021 gesloten

Zoals bij de persconferentie van 12 januari 2021 bekend gemaakt, heeft de overheid besloten dat de sluiting van kinderopvang organisaties vooralsnog verlengd wordt tot en met 9 februari 2021. Dit betekent dat uw kind(eren) nog niet opgevangen kan/kunnen worden. Dit geldt voor alle opvangsoorten: voor–en naschoolse opvang en dagopvang.

NOODOPVANG

Wel gaan wij door met het organiseren van noodopvang. Wij bieden noodopvang voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege de bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Het is en blijft noodopvang en de overheid roept nog steeds op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarom willen we u vriendelijk verzoeken de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis te regelen als bv maar een van beide ouders een cruciaal beroep uitoefent. Dit ter bescherming van uzelf, de kinderen en onze medewerkers en ter voorkoming van een verdere verspreiding van het corona virus.

Voor de officiële lijst van cruciale beroepen, opgesteld door de Rijksoverheid, verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen .

LOCATIES

Noodopvang is beschikbaar op de gebruikelijke dagen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Voor de dagopvang vindt de opvang plaats op de eigen locatie. Op Puk zal dat zijn op de groepen Kikkers, Vlinders en Rupsjes (boven). Op Baloe zal dat bij de Rakkertjes en Olifantjes zijn.

De buitenschoolse opvang wordt samengevoegd en zal plaatsvinden op locatie Arena, groep Spektakel. Wij hanteren de reguliere openingstijden, dus NA schooltijd.

AANMELDEN VOOR NOODOPVANG

Wij zullen ook voor de verlenging van de sluitingsperiode alle kinderen vanaf maandag 18-01-2021 tot en met dinsdag 9 februari afmelden in het ouderportaal. Ook de kinderen die t/m 15-01-2021 al gebruik hebben gemaakt van de noodopvang, zullen voor de komende 3 weken worden afgemeld.

Wij vragen u deze keer zelf via de Flexkids Ouderapp (of inlog via de website) de kinderen aan te melden voor noodopvang. Tik hiervoor in de ouderapp op het icoontje ‘opvang’ onderaan het scherm. Per dag kan het kind worden aangemeld. Heeft u meer kinderen bij SKOV in de opvang, let er dan op dat u elk kind apart moet aanmelden!

Hierbij het vriendelijke verzoek uw kinderen zo snel als mogelijk aan te melden zodat wij op basis daarvan onze personele planning kunnen maken.

COMPENSATIE DOOR OVERHEID

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en de factuur volledig doorbetalen, blijven de kinderopvangtoeslag ontvangen en worden wederom gecompenseerd door de overheid voor de eigen bijdrage. Dus ook als u geen gebruik maakt van de noodopvang, het dringende verzoek om wel de factuur te voldoen.

Voor vragen, kunt u terecht bij de locatiemanagers van de locaties of bij de administratie van SKOV op telefoon nummer 0251 275920.

Ga terug naar het overzicht