Tarieven Kinderopvang - Wet kinderopvang

In de Wet Kinderopvang zijn allerlei belangrijke eisen vastgelegd. Deze wet geldt alleen voor formele kinderopvang bij kinderopvanginstellingen die aan alle wettelijke eisen voldoen, zoals de SKOV, en die zijn opgenomen in het landelijke register. De maximale uurprijs waarover de Belastingdienst een vergoeding geeft, is in 2018 wederom verhoogd én de inkomensgroepen zijn ten gunste van de ouders gewijzigd. Al met al een positieve ontwikkeling!

Op www.toeslagen.nl   en www.szw.nl op vindt u meer informatie over de Wet kinderopvang en de kinderopvangtoeslag.

 

KWALITEITSEISEN en CONVENANT KINDEROPVANG

De SKOV voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Tevens werken wij volgens het Convenant kwaliteit kinderopvang waarin regels staan betreffende de groepsgrootte, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, het aantal m² per kind, de medezeggenschap van de ouders, de kwaliteit en veiligheid.

Al onze voorzieningen zijn opgenomen in het Landelijk register kinderopvang.

Jaarlijks wordt door de GGD de inspectie uitgevoerd op alle locaties. Wij zijn trots op het resultaat! De verslagen zijn openbaar en op onze website kunt u deze inzien.