Team

In totaal werken er zo’n 55 professionele medewerkers bij de SKOV. De directeur is Ineke Nijssen.

Op elke locatie zijn er leidinggevenden aangesteld. Voor kinderdagverblijf Baloe is dit Anneke Klinkhamer, op Puk is dit Annemieke Hermsen en voor de BSO-locaties is dit Jacqueline van den Bos. Zij hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken op de dagverblijven/buitenschoolse opvang en zijn zowel voor de ouders als de medewerkers het eerste aanspreekpunt.

De SKOV heeft een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach zorgt voor een optimale kwaliteit van de opvang.

Op de groepen werken pedagogisch medewerkers met een kindgerichte opleiding. Bij de SKOV staan wij voor een hoge kwaliteit van de opvang. Dit betekent dat wij alleen gekwalificeerde, gediplomeerde medewerkers in dienst hebben. Hiernaast steken wij veel energie in de deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Hiervoor stellen wij jaarlijks een opleidingsplan op.

Alle pedagogisch medewerkers hebben een opleiding gevolgd waarin de interactievaardigheden, die zeer belangrijk zijn in het pedagogisch handelen, zijn getraind. Onlangs hebben alle medewerkers die met de allerkleinsten werken (baby’s) een uitgebreide scholing gevolgd ‘Oog voor baby’s’.

Door middel van scholing zorgen wij ervoor dat onze medewerkers de pedagogische kennis, vaardigheden en nieuwe ontwikkelingen bijhouden. Voorbeelden van extra scholing zijn “omgaan met natuur in de opvang” en “seksuele opvoeding”. Het protocol kindermishandeling is onderwerp van jaarlijkse scholing. Verder houden wij de kennis van EHBO en bedrijfshulpverlening op peil door jaarlijkse trainingen, zijn alle medewerkers op de hoogte van het brandactieplan en worden jaarlijks op alle locaties brandoefeningen gehouden.

Wij vinden het belangrijk om stagiaires boventallig op de groep werkervaring op te laten doen. Wij zijn nauw betrokken bij de opleiding voor nieuwe beroepskrachten en wij werken samen met het NOVA-college. De SKOV is een erkend stagebedrijf.

Op de bovenverdieping van kinderdagverblijf Puk is de administratie gevestigd. Daar werken vier administratief medewerkers, die o.a. verantwoordelijk zijn voor de inschrijvingen, planning, de boekhouding en personeelszaken. Daarnaast heeft de SKOV een facilitair medewerker die elke ochtend op de panden aanwezig is en tevens op het eigen busje van de SKOV rijdt.

Nieuwe medewerkers worden zorgvuldig uitgekozen en moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ingeschreven staan in het Personenregister. Voordat wij nieuwe mensen aannemen vragen wij referenties op om te voorkomen dat wij voor onaangename verrassingen komen te staan.

Alle medewerkers zijn bekend met de missie en visie van de SKOV en werken met veel enthousiasme voor de kinderen. Wij vinden het belangrijk iedereen binnen en buiten de organisatie met respect te benaderen. In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn afspraken gemaakt aangaande het persoonsbeleid. Zo zijn alle functiebeschrijvingen vastgesteld en alle medewerkers krijgen jaarlijks een beoordelings- of functioneringsgesprek.

Met elkaar werken we aan een constructieve, prettige werksfeer die uitstraalt op de kinderen!