Team

Er werken zo’n 55 professionele, enthousiaste medewerkers bij SKOV. De directeur is Anna Jonkman.

Op elke locatie is er een locatiemanager aangesteld. Voor kinderdagverblijf Baloe is dit Annemieke Hermsen, op kinderdagverblijf Puk en de BSO Kolderzolder en Arena is dit Annemarie van Naerssen. Zij hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken op de dagverblijven/naschoolse opvang en zijn zowel voor de ouders als de medewerkers het eerste aanspreekpunt.

Alle groepen worden begeleid door een ervaren en enthousiast pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zij zorgt voor een optimale kwaliteit van de opvang.

Op de groepen werken gekwalificeerde, gediplomeerde pedagogisch medewerkers met een kindgerichte opleiding. Bij SKOV staan wij voor een hoge kwaliteit van de opvang. Verder steken wij veel energie in de deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Hiervoor stellen wij jaarlijks een opleidingsplan op.

Alle pedagogisch medewerkers hebben een opleiding gevolgd waarin de interactievaardigheden zijn getraind, die zeer belangrijk zijn in het pedagogisch handelen. Onlangs hebben alle medewerkers die met de allerkleinsten werken (baby’s) een uitgebreide scholing gevolgd ‘Oog voor baby’s’.

Door middel van scholing zorgen we ervoor dat onze medewerkers de pedagogische kennis, vaardigheden en nieuwe ontwikkelingen bijhouden. Voorbeelden van extra scholing zijn “omgaan met natuur in de opvang” en “seksuele opvoeding”. Het protocol kindermishandeling is onderwerp van jaarlijkse scholing. Verder houden we de kennis van EHBO en bedrijfshulpverlening op peil door jaarlijkse trainingen, zijn alle medewerkers op de hoogte van het brandactieplan en worden jaarlijks op alle locaties brandoefeningen gehouden.

SKOV is een erkend stagebedrijf. We vinden het belangrijk om stagiaires boventallig op de groep werkervaring op te laten doen. We zijn nauw betrokken bij de opleiding voor nieuwe beroepskrachten en we werken samen met het NOVA-college.

Op de bovenverdieping van kinderdagverblijf Puk is de administratie gevestigd,  waar vier administratief medewerkers verantwoordelijk zijn voor o.a. inschrijvingen, planning, boekhouding en personeelszaken. Daarnaast heeft SKOV een facilitair medewerker die elke ochtend in de panden aanwezig is en in het eigen busje van SKOV rijdt.

Alle onze medewerkers zijn in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn ingeschreven in het PersonenregisterNieuwe medewerkers worden zorgvuldig uitgekozen en voordat wij nieuwe mensen aannemen vragen wij referenties op om te voorkomen dat wij voor onaangename verrassingen komen te staan.

Alle medewerkers zijn bekend met de missie en visie van SKOV en werken met veel enthousiasme voor de kinderen. We vinden het belangrijk iedereen binnen en buiten de organisatie met respect te benaderen. In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn afspraken gemaakt aangaande het persoonsbeleid. Zo zijn alle functiebeschrijvingen vastgesteld en alle medewerkers krijgen jaarlijks een beoordelings- of functioneringsgesprek.

Met elkaar werken we aan een constructieve, prettige werksfeer die uitstraalt op de kinderen!