Werken bij SKOV Beverwijk

Lid Raad Van Toezicht

Stichting Kinderopvang Voorzieningen Beverwijk (verder: SKOV) is een gezonde en succesvolle kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk met een goede naam in Beverwijk. De organisatie is ruim 30 jaar geleden opgericht en biedt KDV en BSO, aan kinderen van 0-13 jaar. Er zijn twee mooie en ruime BSO locaties en twee sfeervolle KDV locaties. Alle locaties hebben een uitdagende natuurtuin en SKOV heeft het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang.

Professionele en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en groene kinderopvang zijn belangrijke strategische pijlers. Kwaliteit, betrokkenheid, duurzaamheid, ontwikkeling, autonomie en verbondenheid zijn kernwaarden die de medewerkers naar elkaar uitdragen en naar de ouders, kinderen en relaties. De medewerkers gaan respectvol met elkaar en met de klanten om, en zetten zich met enthousiasme in voor het welzijn van de kinderen.

Voor SKOV werken een Raad Van Toezicht, een Directeur Bestuurder, twee Operationeel Managers, bijna 60 Pedagogisch Medewerkers en een klein team van Stafmedewerkers op het kantoor.

SKOV werkt aan toekomstbestendigheid en is ter versterking van haar raad van toezicht op zoek naar

            Lid Raad Van Toezicht- Profiel Financiën

De Raad Van Toezicht
De raad bestaat uit vijf personen en zijn complementair. Zij houdt toezicht op hoofdlijnen en doet dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze en volgt hierin de Governance Code Kinderopvang. De Raad Van Toezicht toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Directeur Bestuurder. Daarnaast vervult de raad een klankbordfunctie voor de Directeur Bestuurder.

Profiel Financiën
Bij het naderende vertrek van onze financiële expert  zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat Voorzitter Auditcommissie met financiële expertise.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  

  • Ruime ervaring heeft als financieel professional;
  • Kennis heeft van de regels van (financiële)(jaar) verslagleggingen en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
  • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s  en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van risicomanagement en fiscaliteit;
  • Ervaring heeft met strategische investeringsbeslissingen en financieringsvraagstukken;
  • Als beoogd lid van de auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en door de cijfers heen weet te kijken;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de kinderopvang in het algemeen en die van SKOV in het bijzonder;
  • Ervaring heeft met de toezichthoudende taak.

Vergoeding en tijdsinvestering
Ieder lid ontvangt de maximale maatschappelijke vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI-NVTK. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij voldoende tijd beschikbaar stellen, bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen van het bestuur (6-8 per jaar) bij te wonen en zich daarop terdege voor te bereiden. Ook vragen wij tijd te investeren in een beknopte opleiding.

Voor je indiensttreding in de sector van de kinderopvang is een VOG nodig, deze zal worden vergoed door SKOV.

Procedure
Heb je interesse in deze functie? Mail dan vóór 14 februari je CV en motivatie naar s.hogeboom@skovbeverwijk.nl onder vermelding van ‘Vacature lid raad van toezicht’. Potentiële kandidaten nodigen we uit voor een persoonlijk gesprek op vrijdagochtend
1 maart in Haarlem. Wanneer je vragen hebt over de functie dan kan je contact opnemen met huidige voorzitter Auditcommissie Henk Waumans op het telefoonnummer
06-21159389.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs

 

                  ==================

Stages bij SKOV

SKOV vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe toekomstige pedagogisch medewerkers. Op alle groepen lopen dan ook regelmatig stagiaires mee, meestal BOL-ers van het Nova College. De stagiaires worden op de groep begeleid door de pedagogisch medewerker. Voor de overkoepelende taken en het algemene stagebeleid is een praktijkopleider aangesteld. We werken samen met het NOVA College om de kwaliteit van de beroepsopleiding voor aankomend personeel in de kinderopvang te optimaliseren. Ook wordt gezorgd voor voldoende stageplaatsen in onze regio.

Voor vragen over stage kun je contact opnemen met onze praktijkopleider. Zij is te bereiken via de administratie, telefoonnummer 0251-275920 of via praktijkopleider@skovbeverwijk.nl