Buitenschoolse opvang - Openingstijden

Tijdens schoolweken is de NSO geopend op:

maandag, dinsdag,                                    14:15 uur tot 18:00 uur

woensdag                                                    11:45 uur tot 18:00 uur

donderdag, vrijdag                                      14:15 uur tot 18:00 uur

Kinderen kunnen tussen 17:00 uur en 18:00 uur opgehaald worden, zodat er voldoende tijd is voor de activiteiten.

 

In de schoolvakanties en op studiedagen is de BSO geopend op:

maandag tm vrijdag                                    7:30 uur tot 18:00 uur.

De kinderen kunnen tussen 7.30 en 9.00 uur worden gebracht. Aan het eind van de dag kunnen de kinderen vanaf 15.30 uur weer opgehaald worden.

Wij vragen iedereen zich zoveel mogelijk aan deze haal- en brengtijden te houden. Dit om de rust op de groep te bewaren en om te voorkomen dat kinderen midden in een activiteit opgehaald worden.

De dagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten (25/12 tot en met 1/1). Verder zijn alle locaties gesloten op de algemeen erkende feestdagen conform de CAO Kinderopvang.

 

Tijdens schoolweken is de VSO geopend op:

maandag, dinsdag en donderdag            07.30 uur tot 08.45 uur

De VSO is alleen geopend als de school is geopend, dus niet tijdens de schoolvakanties.