Buitenschoolse opvang - Openingstijden

BSO in schoolweken :

maandag, dinsdag                              14:15 uur tot 18:00 uur

woensdag                                           11:45 uur tot 18:00 uur

donderdag, vrijdag                              14:15 uur tot 18:00 uur

Kinderen kunnen tussen 17:00 uur en 18:00 uur opgehaald worden, zodat er voldoende tijd is voor de activiteiten.

BSO in de schoolvakanties en op studiedagen:

maandag t/m vrijdag                          7:30 uur tot 18:00 uur

De kinderen kunnen tussen 7.30 en 9.00 uur worden gebracht. Aan het eind van de dag kunnen de kinderen vanaf 15.30 uur weer opgehaald worden.

We vragen iedereen zich zoveel mogelijk aan deze haal- en brengtijden te houden. Dit om de rust op de groep te bewaren en om te voorkomen dat kinderen midden in een activiteit opgehaald worden.

Is de school de hele dag gesloten door een studiedag of sluit de school iets eerder? dan is je kind de hele dag welkom op de BSO. Als je kind op zo’n dag volgens de overeenkomst al bij ons komt, hoef je voor zo’n hele dag niet extra te betalen. En wil je op een andere dag gebruik maken van een studiedag, dan betaal je daar extra voor.

We bieden geen opvang in verband met ziekte van een leerkracht of bij (tijdelijke) invoering van een vierdaagse schoolweek.

Algemene Sluitingsdagen:

Op Kerstavond 24/12 sluiten alle locaties om 17.00 uur. SKOV is gesloten op de algemeen erkende feestdagen conform de CAO Kinderopvang. Klik hier voor alle sluitingsdata voor 2024.