Naschoolse opvang - Openingstijden

NSO in schoolweken :

maandag, dinsdag                              14:15 uur tot 18:00 uur

woensdag                                           11:45 uur tot 18:00 uur

donderdag, vrijdag                              14:15 uur tot 18:00 uur

Kinderen kunnen tussen 17:00 uur en 18:00 uur opgehaald worden, zodat er voldoende tijd is voor de activiteiten.

NSO in de schoolvakanties en op studiedagen:

maandag t/m vrijdag                          7:30 uur tot 18:00 uur

De kinderen kunnen tussen 7.30 en 9.00 uur worden gebracht. Aan het eind van de dag kunnen de kinderen vanaf 15.30 uur weer opgehaald worden.

Wij vragen iedereen zich zoveel mogelijk aan deze haal- en brengtijden te houden. Dit om de rust op de groep te bewaren en om te voorkomen dat kinderen midden in een activiteit opgehaald worden.

Op een studiedag van scholen waarvan SKOV kinderen ophaalt, is de naschoolse opvang de hele dag geopend. Als je kind op zo’n dag volgens de overeenkomst al bij ons komt, hoef je voor zo’n hele dag niet extra te betalen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen bij ons terecht kunnen als de school gesloten is. Dit zowel op officiële studiedagen als bij het eerder uitgaan van de school in verband met schoolreisjes, e.d. Uitdrukkelijk willen wij doorgeven dat wij geen opvang bieden in verband met ziekte van een leerkracht of bij (tijdelijke) invoering van een vierdaagse schoolweek.

Algemene Sluitingsdagen:

Op Kerstavond 24/12 sluiten alle locaties om 17.00 uur. De dagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten (25/12 tot en met 1/1). Verder zijn alle locaties gesloten op de algemeen erkende feestdagen conform de CAO Kinderopvang.