Contact - Oudercommissie

Ouders worden actief betrokken bij het beleid. De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht voor elke vestiging van een kinderopvangorganisatie en stelt ook eisen aan de samenstelling daarvan. Per vestiging van SKOV zijn aparte oudercommissies opgericht met eigen reglementen. Iedere oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en ouders op centraal niveau te behartigen. Zij wordt goed geïnformeerd over de gang van zaken binnen de kinderopvang en zij heeft adviesrecht over voeding, beleid m.b.t. veiligheid, opvoeding, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden, klachten en over de prijzen van de opvang. De oudercommissies van SKOV zijn lid van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders In de Kinderopvang.

Je kunt de oudercommissies bereiken via de volgende emailadressen:
Oudercommissie Puk                    oudercommissiepuk@gmail.com
Oudercommissie Baloe                 oudercommissiebaloe@gmail.com
Oudercommissie Kolderzolder      ocskovbeverwijk@gmail.com
Oudercommissie Arena                 ocskovbeverwijk@gmail.com