Dagopvang

SKOV beschikt over 2 sfeervolle locaties voor de dagopvang.

 

Kinderdagverblijf Puk bestaat uit:

  • drie babygroepen van maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 2 jaar,
  • drie peutergroepen van 15 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en een
  • verticale groep van maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen.

Kinderdagverblijf Baloe bestaat uit:

  • twee verticale groepen van 12 kinderen, en
  • een derde verticale groep waarin op enkele dagen kinderen worden opgevangen.

 

De groepen noemen wij stamgroepen. Iedere stamgroep heeft een eigen naam zoals de Rupsjes, de Vlinders en de Kabouters. De kinderen worden in hun stamgroep opgevangen door twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Mocht de bezetting van een groep niet optimaal zijn, dan kan een pedagogisch medewerker alleen werken of groepen kunnen samengaan, uiteraard binnen de grenzen van de kwaliteitsregels. Bij bepaalde activiteiten  kunnen wij ook afwijken van de vaste groepen. Ook hierbij bekijken wij telkens het pedagogische aspect.

Alle groepen van de SKOV zijn op eenzelfde wijze ingericht. Iedere groep heeft aparte slaapkamers voor alle kinderen. Op de groepsruimtes is allerlei verschillend materiaal aanwezig. De SKOV stelt hierbij hoge eisen aan het meubilair en aan het speelgoed. Natuurlijk staat de veiligheid voorop, maar daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid, uitdaging en ergonomisch verantwoord materiaal. Wij voorkomen dat de kinderen te véél prikkels krijgen; de ruimtes stralen een zekere rust uit. Alle ruimtes zijn ontworpen door een eigen vormgever van de SKOV en hebben een moderne uitstraling.

 

Eten, drinken en verschoning

Broodmaaltijden, fruit, drinken en tussendoortjes voor de kinderen worden door ons verzorgd volgens ons voedingsbeleid en de hygiënecode. Gezellig met elkaar aan tafel vinden wij belangrijk. Wij werken met de nieuwste inzichten over gezonde voeding: niet te veel, niet te vet, niet te zout en voldoende variatie. Bij iedere broodmaaltijd staat er ook wat rauwkost op tafel.

Voeding en luiers zijn in onze prijs inbegrepen en hoeft u dus niet zelf mee te nemen. Ook babyvoeding wordt door ons verzorgd. Graag willen wij dat u ervoor zorgt dat een kind uit een flesje kan drinken als het naar het dagverblijf komt. Als uw kind echter speciale (baby-) voeding nodig heeft, vragen wij u dit zelf mee te nemen.

 

Contact over uw kind

Bij het ophalen van de kinderen is er volop gelegenheid de dagelijkse bijzonderheden over uw kind met ons uit te wisselen. Bovendien hebben wij eens per jaar een gesprek over het welbevinden van uw kind voortvloeiend uit ons  kindvolgsysteem. Natuurlijk kunt u altijd een gesprek aanvragen.

Een paar keer per jaar organiseren wij een ouderavond. Zo’n avond kan algemeen informatief zijn of over een specifiek thema gaan.

Verder houden wij u door middel van nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte van nieuwe beleidsontwikke­lingen en allerlei zaken die zich voordoen op de kinderdagverblijven.

Als uw kind 4 jaar wordt krijgt u een formulier mee voor de basisschool met informatie over de ontwikkeling van uw kind.

 

Website en SKOV app

Op deze website vindt u veel informatie over onze opvang. Regelmatig worden de laatste nieuwsflitsen geplaatst en u kunt inloggen op uw persoonlijke pagina via Inloggen ouders. Via uw account kunt u uw gegevens wijzigen, opvang aanvragen of wijzigen, facturen downloaden, foto’s bekijken en afwezigheid van uw kind doorgeven.

De pedagogische medewerkers werken met tablets op de groepen en zij plaatsen regelmatig berichten op de Tijdlijn over de activiteiten van die dag en plaatsen een aantal foto’s. En dat is voor ouders natuurlijk leuk om te volgen.

U kunt tevens de Flexkids Ouder-App downloaden. De benodigde pincode ontvangt u bij aanvang van de plaatsing van uw kind. U kunt met deze app heel makkelijk de afwezigheid van uw kind melden en de Tijdlijn volgen.

 

Ziekte van uw kind

Als uw kind ziek is, kunnen wij helaas geen opvang bieden. Mocht uw kind bij ons ziek worden, dan stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte zodat u uw kind snel kunt (en moet) ophalen.

Wij zijn niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. Kinderen die hiervan afhankelijk zijn kunnen helaas niet bij de SKOV geplaatst worden.