Dagopvang

SKOV beschikt over 2 sfeervolle locaties voor de dagopvang.

Kinderdagverblijf Puk bestaat uit:

  • drie babygroepen van maximaal 8 kinderen op woe/vrij en maximaal 12 kinderen op ma/di/do in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Op deze groepen werken twee resp. drie gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per dag.
  • drie peutergroepen van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Op deze groepen werken twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per dag.
  • een verticale groep van maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar. Op deze groep werken twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per dag.

Kinderdagverblijf Baloe bestaat uit:

  • drie verticale groepen van maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar. Op deze groepen werken twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per dag.

Op de babygroepen en verticale groepen mogen vanuit de wet IKK een beperkt aantal 0-jarige kinderen per dag geplaatst worden, zodat er ruim tijd en aandacht voor de allerkleinsten in het eerste levensjaar is.

In een verticale groep worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Het leuke van deze gecombineerde groep is dat de allerjongste kinderen veel van de oudsten leren en de peuters leren spelenderwijs rekening te houden met de kleintjes. En wij zorgen ervoor dat de inrichting en activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden.

Alle groepen van SKOV zijn op eenzelfde wijze ingericht. Iedere groep heeft aparte slaapkamers voor alle kinderen. Op de groepsruimtes is allerlei verschillend materiaal aanwezig, waarbij wij hoge eisen stellen aan het meubilair en aan het speelgoed. Natuurlijk staat de veiligheid voorop, maar daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid, uitdaging en ergonomisch verantwoord materiaal. Wij voorkomen dat de kinderen te véél prikkels krijgen; de ruimtes stralen een zekere rust uit. Alle ruimtes hebben een moderne eigentijdse uitstraling.

Eten, drinken en verschoning

Broodmaaltijden, fruit, drinken en tussendoortjes voor de kinderen worden door ons verzorgd volgens ons voedingsbeleid en de hygiënecode. Gezellig met elkaar aan tafel vinden we belangrijk. Wewerken met de nieuwste inzichten over gezonde voeding: niet te veel, niet te vet, niet te zout en voldoende variatie. Bij iedere broodmaaltijd staat er ook wat rauwkost op tafel.

Voeding en luiers zijn in onze prijs inbegrepen en hoef je dus niet zelf mee te nemen. De babyvoeding wordt door ons verzorgd, maar je kunt ook afgekolfde moedermelk meegeven. Graag willen we dat je kind uit een flesje kan drinken als het naar het dagverblijf komt. Als jouw kind speciale (baby-) voeding nodig heeft, vragen we je dit zelf mee te nemen.

Contact over je kind

Bij het ophalen van je kind is er gelegenheid voor een kleine overdracht en via de OuderApp word je op de hoogte gehouden. Bovendien hebben we eens per jaar een gesprek over het welbevinden van jouw kind voortvloeiend uit ons Kindvolgsysteem. Natuurlijk kun je altijd een gesprek aanvragen.

Een paar keer per jaar organiseren we een ouderavond. Zo’n avond kan algemeen informatief zijn of over een specifiek thema gaan.

Verder houden wij je via de Ouderapp regelmatig op de hoogte van nieuwe beleidsontwikkelingen en allerlei zaken die zich voordoen op de kinderdagverblijven.

Als je kind 4 jaar wordt plannen we een eindgesprek en krijg je een formulier mee voor de basisschool met informatie over de ontwikkeling van je kind.

Ziekte van je kind

Als jouw kind ziek is, kunnen wij helaas geen opvang bieden. Mocht je kind bij ons ziek worden, dan stellen we je zo snel mogelijk op de hoogte zodat je je kind snel kunt (en moet) ophalen.

We zijn niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. Kinderen die hiervan afhankelijk zijn kunnen helaas niet bij SKOV geplaatst worden.