Dagopvang

SKOV beschikt over 2 sfeervolle locaties voor de dagopvang.

Kinderdagverblijf Puk bestaat uit:

  • drie babygroepen van maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar
  • drie peutergroepen van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar
  • een verticale groep van maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf Baloe bestaat uit:

  • drie verticale groepen van maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar

Op de babygroepen en verticale groepen mogen vanuit de wet IKK een beperkt aantal 0-jarige kinderen per dag geplaatst worden, zodat er ruim tijd en aandacht voor de allerkleinsten in het eerste levensjaar is.

In een verticale groep worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Het leuke van deze gecombineerde groep is dat de allerjongste kinderen veel van de oudsten leren en de peuters leren spelenderwijs rekening te houden met de kleintjes. En wij zorgen ervoor dat de inrichting en activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden.

De groepen noemen wij stamgroepen. De kinderen worden  in hun stamgroep opgevangen door twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per dag. Alle groepen van SKOV zijn op eenzelfde wijze ingericht. Iedere groep heeft aparte slaapkamers voor alle kinderen. Op de groepsruimtes is allerlei verschillend materiaal aanwezig. SKOV stelt hierbij hoge eisen aan het meubilair en aan het speelgoed. Natuurlijk staat de veiligheid voorop, maar daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid, uitdaging en ergonomisch verantwoord materiaal. Wij voorkomen dat de kinderen te véél prikkels krijgen; de ruimtes stralen een zekere rust uit. Alle ruimtes hebben een moderne eigentijdse uitstraling.

Eten, drinken en verschoning

Broodmaaltijden, fruit, drinken en tussendoortjes voor de kinderen worden door ons verzorgd volgens ons voedingsbeleid en de hygiënecode. Gezellig met elkaar aan tafel vinden wij belangrijk. Wij werken met de nieuwste inzichten over gezonde voeding: niet te veel, niet te vet, niet te zout en voldoende variatie. Bij iedere broodmaaltijd staat er ook wat rauwkost op tafel.

Voeding en luiers zijn in onze prijs inbegrepen en hoeft u dus niet zelf mee te nemen. De babyvoeding wordt door ons verzorgd, maar u kunt ook afgekolfde moedermelk meegeven. Graag willen wij dat u ervoor zorgt dat uw kind uit een flesje kan drinken als het naar het dagverblijf komt. Als uw kindje echter speciale (baby-) voeding nodig heeft, vragen wij u dit zelf mee te nemen.

Contact over uw kind

Bij het ophalen van de kinderen is er volop gelegenheid de dagelijkse bijzonderheden over uw kind met ons uit te wisselen. Bovendien hebben wij eens per jaar een gesprek over het welbevinden van uw kind voortvloeiend uit ons  kindvolgsysteem. Natuurlijk kunt u altijd een gesprek aanvragen.

Een paar keer per jaar organiseren wij een ouderavond. Zo’n avond kan algemeen informatief zijn of over een specifiek thema gaan.

Verder houden wij u door middel van nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte van nieuwe beleidsontwikkelingen en allerlei zaken die zich voordoen op de kinderdagverblijven.

Als uw kind 4 jaar wordt plannen wij een eindgesprek en krijgt u een formulier mee voor de basisschool met informatie over de ontwikkeling van uw kind.

Ziekte van uw kind

Als uw kind ziek is, kunnen wij helaas geen opvang bieden. Mocht uw kind bij ons ziek worden, dan stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte zodat u uw kind snel kunt (en moet) ophalen.

Wij zijn niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. Kinderen die hiervan afhankelijk zijn kunnen helaas niet bij SKOV geplaatst worden.