Dagopvang - Wenperiode

Als je kind voor het eerst op een dagverblijf komt, doet hij veel nieuwe indrukken op. Kind én ouders hebben soms even nodig om aan de nieuwe situatie te wennen.

Enkele weken voor de start neemt de locatiemanager contact met je op om een kennismakingsgesprek in te plannen op de eerste contractdag. Zij heet je van harte welkom en legt kort uit hoe de organisatie en locatie ingericht is en bespreekt de werkwijze rondom het wennen.

Aansluitend vindt het intakegesprek met de mentor van je kind op de groep plaats. Zo kun je kennismaken met elkaar en de groep. Ook wordt de belangrijkste informatie over je kind uitgewisseld met de mentor. Denk hierbij aan de ontwikkeling en verzorging van je kind, incl. dagritme, eet-, drink-, verschonings- en slaapgewoonten, de gezinssituatie, allergieën/dieetwensen.

Na afloop van het gesprek start het daadwerkelijke wennen op de groep zonder jou. De eerste keer wennen vindt bij voorkeur plaats in de ochtend tot maximaal 13.00 uur. Afhankelijk van hoe de eerste wendag verloopt kan een tweede wendag afgesproken worden of kan hij of zij voortaan hele dagen komen.