Dagopvang - Wenperiode

Als uw kind voor het eerst op een dagverblijf komt, doet hij veel nieuwe indrukken op. Kind én ouders hebben even nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Ook de pedagogisch medewerkers hebben even tijd nodig om het kind te leren kennen. Ieder kind is immers weer anders.

Wij hanteren een wenperiode van 3 dagen. Dit begint vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en op de dagen dat uw kindje ingepland is. De eerste wendag is van 10.00 uur tot 13.00 uur waarbij u zelf het eerste uurtje aanwezig bent. De tweede wendag is van 09.00 uur tot 15.00 uur en de derde dag eindigt om 16.30 uur.

Het is handig als u bij de gewenste ingangsdatum van opvang alvast rekening houdt met deze wenperiode.

De eerste wendag is gratis en daarna wordt het gebruikelijke tarief berekend.

Uiteraard kunt u altijd even bellen om te vragen hoe het gaat met uw kind.