Dagopvang - Wenperiode

Als uw kind voor het eerst op een dagverblijf komt, doet hij veel nieuwe indrukken op. Kind én ouders hebben even nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Ook de pedagogisch medewerkers hebben even tijd nodig om het kind te leren kennen. Ieder kind is immers weer anders.

Wij hanteren een wenperiode van 3 dagen. Dit begint vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en op de dagen dat uw kind ingepland is. Op de eerste wendag bent u zelf een uurtje aanwezig. U kunt kennis maken met de pedagogisch medewerkers en u kunt zien hoe het op de groep toegaat.

De wenperiode is als volgt:

1e wendag van 10.00 tot 13.00 uur

2e wendag van 9.00 tot 15.00 uur

3e wendag van 9.00 tot 16.30 uur

U kunt uiteraard altijd even bellen om te vragen hoe het gaat met uw kind.

Het is handig als u bij de gewenste ingangsdatum van opvang alvast rekening houdt met deze wenperiode. De eerste wendag is gratis en daarna wordt het gebruikelijke tarief berekend.