Dagopvang - Openingstijden

Puk en Baloe zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. De kinderen kunnen tussen 7.30 en 9.00 uur worden gebracht.

De peuters bij Puk die alleen de ochtend komen, kunnen tussen 12.30 en 13.00 uur worden opgehaald. De kinderen die alleen voor de middag komen, kunnen tussen deze tijden worden gebracht.
Aan het eind van de dag kunnen ouders hun kinderen tussen 15.30 en 18.00 uur weer ophalen.

We vragen iedereen zich zoveel mogelijk aan deze haal- en brengtijden te houden. Dit komt de rust op de groep ten goede en de kinderen raken gewend aan een vast ritme.

Op Kerstavond 24/12 sluiten alle locaties om 17.00 uur.

SKOV is gesloten op de algemeen erkende feestdagen conform de CAO Kinderopvang. Klik hier voor alle sluitingsdata voor 2023