Dagopvang - Openingstijden

Puk en Baloe zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. De kinderen kunnen tussen 7.30 en 9.00 uur worden gebracht. Aan het eind van de dag kunnen ouders hun kinderen tussen 15.30 en 18.00 uur weer ophalen.

We vragen iedereen zich zoveel mogelijk aan deze haal- en brengtijden te houden. Dit komt de rust op de groep ten goede en de kinderen raken gewend aan een vast ritme.

Op Kerstavond 24/12 sluiten alle locaties om 17.00 uur.

SKOV is gesloten op de algemeen erkende feestdagen conform de CAO Kinderopvang. Klik hier voor alle sluitingsdata voor 2024