Inschrijven

Je kunt een plaats bij SKOV aanvragen door middel van het digitale inschrijfformulier

Je kunt voor de dagopvang inschrijven vanaf 3 maanden zwangerschap. Voor de naschoolse opvang kun je je kind inschrijven vanaf 3 jaar. Bij de inschrijving kun je een voorkeur opgeven voor de opvangdagen en locatie. Door inschrijving komt jouw kind op onze wachtlijst. Je betaalt bij ons geen inschrijfgeld.

Het is erg druk op de kinderdagverblijven. Door de vele aanvragen en de wettelijke regelingen kunnen we helaas geen garantie geven op een plek. M.n. voor de 0- en 1- jarige kleintjes is er voor Puk een lange wachttijd van ca. 13-15 maanden en voor Baloe is het eveneens lang.

Ook bij de buitenschoolse opvang is het druk op maandag, dinsdag en donderdag; op woensdag en vrijdag zijn er nog wel diverse plekjes over. Mochten de aangevraagde dagen niet mogelijk zijn, dan kunnen we je misschien een ander aanbod doen.

De minimale afname voor dagopvang en buitenschoolse opvang is 1 dag per week en elk kind wordt ingepland op vaste dagen per week.

Bij de dagopvang worden hele dagen afgenomen (bestaand uit 10,5 uur) en uitsluitend op de peutergroepen bij Puk is afname van halve dagen (bestaand uit 5,5 uur) in beperkte mate mogelijk. Bij de buitenschoolse opvang bieden we een compleet pakket aan van opvang in de schoolweken (korte dagen) én in de schoolvakanties (hele dagen).

SKOV biedt reguliere kinderopvang aan. Mocht je kind lichamelijk en/of geestelijk niet geheel gezond zijn, dan ben je verplicht dit voorafgaand bij de inschrijving te melden. Dan kunnen we bekijken of je kind bij ons opgevangen kan worden.