Inschrijven

Je kunt een plaats bij SKOV aanvragen door middel van het digitale inschrijfformulier

Je kunt voor de dagopvang inschrijven vanaf 3 maanden zwangerschap. Voor de buitenschoolse opvang kun je je kind inschrijven vanaf 3 jaar. Bij de inschrijving kun je een voorkeur opgeven voor de opvangdagen en locatie. Door inschrijving komt jouw kind op onze wachtlijst. Je betaalt bij ons geen inschrijfgeld.

Het is erg druk op de kinderdagverblijven. Door de vele aanvragen en de wettelijke regelingen kunnen we helaas geen garantie geven op een plek. Met name voor de 0- en 1- jarige kleintjes is er voor Puk een lange wachttijd van ca. 13-15 maanden en voor Baloe is het eveneens lang. Nieuwe inschrijvingen voor peuters kunnen jammer genoeg amper ingedeeld worden, tussentijds invoegen in de planning is nauwelijks haalbaar.

Ook bij de buitenschoolse opvang is het druk op maandag en dinsdag; op woensdag, donderdag en vrijdag zijn er nog enkele plekjes over. Mochten de aangevraagde dagen niet mogelijk zijn, dan kunnen we je misschien een ander aanbod doen.

De minimale afname voor dagopvang is 2 dagen per week, voor buitenschoolse opvang 1 dag per week en elk kind wordt ingepland op vaste dagen per week.

Bij de dagopvang worden hele dagen afgenomen (bestaand uit 10,5 uur). Bij de buitenschoolse opvang bieden we een compleet pakket aan van opvang in de schoolweken (korte dagen) én in de schoolvakanties (hele dagen).

SKOV biedt reguliere kinderopvang aan. Zijn er bijzonderheden met betrekking tot je kind waar rekening mee gehouden moet worden, dan horen wij dat graag vooraf.