Inschrijven

U kunt een plaats bij SKOV aanvragen door middel van het digitale inschrijfformulier . Uiteraard kunt u eerst een keertje op een van onze locaties komen kijken. U bent van harte welkom!

U kunt voor de dagopvang inschrijven vanaf 3 maanden zwangerschap. Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u uw kind inschrijven vanaf 3 jaar. Op het inschrijfformulier kunt u, naast uw persoonlijke gegevens, een voorkeur opgeven voor de opvangdagen en locatie. Door inschrijving komt u op onze wachtlijst. U betaalt bij ons geen inschrijfgeld. Het is handig als u bij de gewenste ingangsdatum van de dagopvang alvast rekening houdt met de wenperiode.

Het is erg druk op de kinderdagverblijven. Door de vele aanvragen en de wettelijke regelingen (IKK) kunnen wij helaas geen garantie geven op een plek. M.n. voor de 0- en 1- jarige kinderen is er een lange wachttijd van ca. 12-14 maanden. Er is nog wel een aantal plekken beschikbaar op de peutergroepen voor de 2- en 3-jarigen.

Ook bij de naschoolse opvang is het druk. Er zijn wachtlijsten voor dinsdag en donderdag, echter op de andere dagen is er soms nog wel een plekje over. Mochten de aangevraagde dagen niet mogelijk zijn, dan kunnen wij u misschien een ander aanbod doen.

De minimale afname voor dagopvang en buitenschoolse opvang is 1 dag per week en elk kind wordt ingepland op vaste dagen per week.

Direct na uw inschrijving, ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam en instructies hoe u een wachtwoord kunt aanmaken, waarmee u via de button, inloggen ouders, op uw persoonlijke pagina komt. Op uw account kunt u uw gegevens bekijken, opvang aanvragen of wijzigen, facturen downloaden, afwezigheid van uw kind doorgeven. Op de Tijdlijn van de groep van uw kind worden regelmatig berichten en foto’s geplaatst over activiteiten van een dag.  En dat is voor u als ouder natuurlijk leuk om te volgen.

Bij de dagopvang worden hele dagen afgenomen (bestaand uit 10,5 uur) en uitsluitend op peutergroepen is afname van halve dagen (bestaand uit 5,5 uur) in beperkte mate mogelijk. Bij de naschoolse opvang bieden wij een compleet pakket aan van opvang in de schoolweken (korte dagen) en in de schoolvakanties (hele dagen).

SKOV biedt reguliere kinderopvang aan. Mocht uw kind lichamelijk en/of geestelijk niet geheel gezond zijn, dan bent u verplicht dit voorafgaand bij de inschrijving te melden. Dan kunnen wij bekijken of uw kind bij ons opgevangen kan worden.