Inschrijven - Extra dagen en ruildagen

Als service bieden wij per kalenderjaar twee extra opvangdagen aan per kind zonder dat daar kosten tegenover staan. En verder krijgen ouders de mogelijkheid om twee dagen per kalenderjaar te ruilen zonder dat u daar extra voor betaalt.

Hierbij geldt:

  • een hele dag KDV kan worden geruild voor een hele dag of voor een dagdeel
  • een schooldag NSO kan worden geruild voor een andere schooldag
  • één vakantie/studiedag NSO kan worden geruild tegen één vakantie/studiedag of tegen één schooldag

De twee gratis dagen en de twee ruildagen gelden voor alle opvangsoorten en worden afgetekend op een strippenkaart. Gezien de hoge bezetting op de groepen zal het helaas niet altijd mogelijk zijn om extra dagen/ ruildagen af te nemen.

Voorwaarden in de toekenning van extra dagen en ruildagen

Voor afname van ruildagen en extra dagen zijn de volgende regels afgesproken:

  • Het maximum aantal toegestane kinderen mag niet overschreden worden. In de Wet Kinderopvang en de Wet IKK is het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker vastgesteld. Ook de leeftijdssamenstelling van de groep bepaalt het maximaal aantal kinderen. Alleen als de groepsgrootte én de groepssamenstelling het toelaat kan er een dag geruild worden of extra worden opgenomen.
  • Voor baby’s onder de één jaar geldt dat er een vaste gezichten criterium in acht moet worden genomen. Dit maakt dat het bieden extra dagen en ruildagen voor een kind tot één jaar zeer beperkt mogelijk is. Per aanvraag zal worden gekeken of een extra dag/ruildag mogelijk is.
  • De extra dag/ruildag moet inpasbaar zijn in het personeelsrooster en de personeelsbezetting. Er worden geen extra personeelsleden ingezet ten behoeve van ruil/extra dagen.
  • Tijdens de 6 weken zomervakantie is ruilen of opnemen van extra dagen niet mogelijk. Officiële feestdagen en sluitingsdagen van SKOV kunnen niet worden geruild.

Als de opvang van je kind per 1 juli of later van start gaat, heb je voor dat kalenderjaar één extra dag en één ruildag.

Aanvragen van extra dagen en ruildagen

Het aanvragen van extra dagen/ruildagen kun je maximaal 3 weken van tevoren op de groep van jouw kind aanvragen.

Een ruildag moet worden afgenomen binnen 3 weken vóór of ná de geruilde dag. Als het ruilen binnen deze periode niet lukt, vervalt het recht op de ruildag.

Als je kind, om welke reden dan ook, niet komt op de ingeplande ruildag/extra dag, dan vervalt deze dag.

Een afgesproken ruildag betekent dat de niet afgenomen dag kan worden toegezegd aan een ander kind.

Mocht je meer dan twee extra dagen per kalenderjaar willen afnemen, dan worden de ‘meer’ dagen in rekening gebracht (zie tarievenlijst).