Inschrijven - Extra dagen en ruildagen

Als service krijg je per kind een tegoed aan uren voor gratis extra dagen en gratis ruildagen. Als je kind een volledig kalenderjaar op de opvang komt, kun je hiermee 2x een extra dag en 2x een ruildag aanvragen. Als je kind niet het hele jaar op de opvang komt, wordt het urentegoed naar rato berekend en kun je eventueel voor de ontbrekende uren bijbetalen. Een extra dag of een ruildag kun je aanvragen via de Konnect Ouderapp.

 • een hele dag Dagopvang kan worden geruild voor een hele dag;
 • een schooldag BSO kan worden geruild voor een andere schooldag;
 • één vakantiedag BSO kan worden geruild tegen één vakantiedag of tegen één schooldag;
 • het tegoed wordt berekend per opvangsoort en is zichtbaar in de Konnect OuderApp.

Gezien de hoge bezetting op de groepen zal het helaas niet altijd mogelijk zijn om extra dagen/ruildagen af te nemen.

Voorwaarden in de toekenning van extra dagen en ruildagen

 • Het maximum aantal toegestane kinderen mag niet overschreden worden en de leeftijdssamenstelling van de groep moet kloppen;
 • Voor baby’s onder de 1 jaar geldt het vaste gezichten-criterium. Het betekent dat aan een 0-jarige maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers toegewezen zijn. Dit maakt dat een extra dag/ruildag voor de allerkleinsten zeer beperkt mogelijk is;
 • De extra dag/ruildag moet inpasbaar zijn in het personeelsrooster. Er wordt geen  extra personeel ingezet;
 • Officiële feestdagen en sluitingsdagen van SKOV kunnen niet worden geruild;
 • Maximaal 3 weken van tevoren kunnen ouders via de OuderApp een extra dag/ruildag aanvragen;
 • Een ruildag moet worden afgenomen binnen 3 weken vóór of ná de afwezige dag. Als het ruilen binnen deze periode niet lukt, vervalt het recht op de ruildag;
 • Als een kind, om welke reden dan ook, niet komt op de ingeplande extra dag/ruildag, dan vervalt deze dag;
 • Een toegekende ruildag betekent dat de niet afgenomen dag kan worden toegezegd aan een ander kind.

Extra dagen tegen betaling

Als je de gratis dagen en/of ruildagen hebt gebruikt en je wil meer extra opvang afnemen, dan kun je dat ook via de Konnect OuderApp aanvragen. Voor zo’n extra dag betaal je het vastgestelde tarief voor de betreffende opvangsoort. https://skovbeverwijk.nl/tarieven/tarieven/