Inschrijven - Ruilen en extra opvang

Extra dagen

Als service bieden wij tweemaal per jaar een gratis extra opvangdag per kind. Op de groep kunt u maximaal 3 weken van tevoren informeren of het op die bepaalde datum kan. Mocht u daarna meer extra dagen willen afnemen, dan worden uiteraard die extra dagen wel in rekening gebracht.

De kosten voor een extra dag vindt u bij Tarieven. Ook voor extra dagen kunt u kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

 Ruilen van dagen

Ook bieden wij de service om tweemaal per jaar een opvangdag te ruilen zonder dat u daar extra voor betaalt.
Een ouder kan het verzoek voor een ruildag maximaal 3 weken vóór of ná de dag dat het kind niet komt, indienen. De ruildag moet worden afgenomen binnen 3 weken vóór of ná de geruilde dag.
Wij vragen er uw begrip voor dat het soms i.v.m. de maximale groepsgrootte en de hoge bezettingen, niet mogelijk zal zijn om extra te kunnen komen. Als het ruilen binnen deze periode niet lukt, vervalt het recht op de ruildag.

Als de opvang van uw kind per 1 juli of later van start gaat, heeft u voor dat kalenderjaar 1 extra dag en 1 ruildag.