Inschrijven - Plaatsing / Voorwaarden

De afdeling planning zal enkele maanden voor de gewenste ingangsdatum telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de ouders om de mogelijkheden van plaatsing te bespreken. Daarna volgt een schriftelijk aanbod, de offerte. Met de offerte worden ook de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang meegestuurd.  U kunt ze hier alvast bekijken: Algemene Voorwaarden Kinderopvang 

Zodra u akkoord gaat met de offerte, maken wij de plaatsingsovereenkomst op. Hierop vindt u alle gegevens die onder andere nodig zijn om de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Zodra wij definitieve afspraken gemaakt hebben over de plaatsing van uw kind, zal de stafmedewerker contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een plaatsingsgesprek.
Zij vertelt u het een en ander over ons pedagogisch beleid, het voedings- en hygiënebeleid, het veiligheidsbeleid en het ziektebeleid. Ook de wenperiode, de dagindeling, en zaken over voeding en slapen krijgen de aandacht. Tijdens het plaatsingsgesprek kunt u alvast kennismaken met de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind een plekje krijgt. Verder wordt er een plaatsingsformulier ingevuld. Tijdens dit gesprek kunt u zelf ook met al uw vragen terecht.

Vanzelfsprekend gaat de SKOV op een vertrouwelijke manier met uw gegevens om. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, behoudens de in de wet vastgelegde uitzonderingen.