Inschrijven - Plaatsing / Voorwaarden

De plaatsen worden per gevraagde plaatsingsmaand in principe op volgorde van de inschrijfdatum ingedeeld.

Wachtlijst

Dagopvang: Helaas hebben we een lange wachtlijst voor de dagopvang. De afdeling planning bekijkt 2 à 3 maanden van tevoren welke plekjes er beschikbaar komen en op volgorde van inschrijfdatum (zie ook hierna ‘voorrang met indelen’) worden de mogelijkheden bekeken en worden de ouders benaderd om een plek aan te bieden. Verder houden wij rekening met het maximum toegestane aantal jonge baby’s, een goede leeftijdsopbouw van de groep, of we de baby’s kunnen laten doorstromen naar de peutergroepen en de eventuele voorkeur voor Puk of Baloe.

Naschoolse opvang: Voor maandag, dinsdag en donderdag is er een wachtlijst. Op woensdag en vrijdag zijn nog wel diverse plekjes beschikbaar.

Voorrang met indelen

Dagopvang:  Als je voor een kind al een plekje hebt bij SKOV, dan krijgt een broertje of zusje per plaatsingsmaand voorrang mits je direct met 3 maanden zwangerschap hebt ingeschreven.

Naschoolse opvang:  Als je voor een kind al een plekje hebt bij SKOV, dan krijgt een broertje of zusje per plaatsingsmaand voorrang voor de buitenschoolse opvang mits je direct vanaf 3-jarige leeftijd hebt ingeschreven. Ook kinderen die willen doorstromen van de dagopvang naar de naschoolse opvang krijgen voorrang.

Daarna komen de overige kinderen aan de beurt.

Offerte 

Als wij opvang voor jouw kind kunnen aanbieden, dan ontvang je van ons per mail een offerte met daarin de opsomming van ingangsdatum, opvangdagen, locatie, tarief etc. Met de offerte worden onze Algemene Voorwaarden Kinderopvang  meegestuurd.

Nadat je akkoord bent gegaan met de offerte, maken wij een overeenkomst op. Deze kun je digitaal ondertekenen en vind je daarna terug op je account en in de FlexKids OuderApp.

Zodra de opvang is begonnen, kun je de Konnect Ouderapp downloaden vanuit de Playstore of Apple-store. In deze App vind je al jouw gegevens, kun je je kind eventueel afmelden, kun je een berichtje naar de groep sturen etc.

Intakegeprek 

Zodra wij definitieve afspraken gemaakt hebben over de plaatsing van je kind, zal de mentor van jouw kind een paar weken voor de ingangsdatum contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Zij vertelt het een en ander over ons pedagogisch beleid, het voedings- en hygiënebeleid, het veiligheidsbeleid en het ziektebeleid en de eerste wendag wordt besproken.

Opzeggen

Je kunt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk (per mail) opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Op elke dag van de maand kun je opzeggen.

Annuleren

Mocht je ná het accepteren van het aanbod en vóór de startdatum toch de opvang willen annuleren, dan ben je annuleringskosten verschuldigd.  De hoogte van de annuleringskosten hangt af van het verschuldigde maandbedrag en het aantal maanden tussen de annulering en de aanvangsdatum van de overeenkomst.

Aantal maanden vóór aanvangsdatum  Annuleringskosten

Méér dan 3 maanden                             € 0,-
1 tot 3 maanden                                     € 80,-
Minder dan 1 maand                              Het bedrag van de contractueel overeengekomen kosten van één maand kinderopvang