Inschrijven - Plaatsing / Voorwaarden

De plaatsen worden per gevraagde plaatsingsmaand in principe op volgorde van de inschrijfdatum ingedeeld.

Wachtlijst

De afdeling planning zal enkele maanden voor de gewenste ingangsdatum telefonisch of via de e-mail contact met u opnemen of er mogelijkheden zijn om een plaats aan te kunnen bieden. Door de gunstige economie en de verhoging van de kinderopvangtoeslag wordt het steeds drukker in de kinderopvang. Helaas hebben we te maken met wachtlijsten en lukt het helaas niet altijd om op tijd een plek te kunnen krijgen.

Voorrang met indelen

Dagopvang:  Als u voor een kind al een plekje heeft bij SKOV, dan krijgt een broertje of zusje per plaatsingsmaand voorrang mits u direct met 3 maanden zwangerschap heeft ingeschreven. Verder houden wij rekening met uw eventuele voorkeur voor Puk of Baloe. Ook kijken wij voor de juiste samenstelling van een groep naar de leeftijden van de kinderen, het maximum toegestane aantal jonge baby’s en of we de baby’s kunnen laten doorstromen naar de peutergroepen.

Naschoolse opvang:  Als u voor een kind al een plekje heeft bij SKOV, dan krijgt een broertje of zusje per plaatsingsmaand voorrang voor de buitenschoolse opvang mits u direct vanaf 3-jarige leeftijd heeft ingeschreven.

Ook kinderen die minstens 1 jaar direct voorafgaand aan de basisschoolperiode gebruik hebben gemaakt van onze dagopvang krijgen voorrang.

Daarna komen de overige kinderen aan de beurt.

Offerte 

Als wij u opvang voor uw kind kunnen aanbieden, dan ontvangt u van ons per mail een offerte met daarin de opsomming van ingangsdatum, opvangdagen, locatie, tarief etc. Met de offerte worden onze Algemene Voorwaarden Kinderopvang  meegestuurd.

Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, maken wij een overeenkomst op. Deze kunt u digitaal ondertekenen en kunt u daarna terugzien op uw account en in de OuderApp.

Plaatsingsgeprek 

Zodra wij definitieve afspraken gemaakt hebben over de plaatsing van uw kind, zal de stafmedewerker contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een plaatsingsgesprek.
Zij vertelt u het een en ander over ons pedagogisch beleid, het voedings- en hygiënebeleid, het veiligheidsbeleid en het ziektebeleid. U wordt ook geïnformeerd over de wenperiode, de dagindeling en vervoer. Tijdens het plaatsingsgesprek kunt u alvast kennismaken met de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind een plekje krijgt.

Zodra de opvang is begonnen, kunt u de Flexkids Ouderapp downloaden vanuit de Playstore of Apple-store. Als deze geïnstalleerd is op uw telefoon of tablet moet u eenmalig uw gebruikersnaam en wachtwoord en een pincode invoeren. Deze pincode ontvangt u van ons bij het plaatsingsgesprek.

Opzeggen

U kunt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Op elke dag van de maand kunt u opzeggen.

Mocht u de ondertekende overeenkomst dagopvang of naschoolse opvang vóór de ingangsdatum toch willen annuleren, dan bent u annuleringskosten verschuldigd gelijk aan 1 volledig maandbedrag met een maximum van € 300,- . Voor het annuleren van een overeenkomst voorschoolse opvang wordt € 40,- in rekening gebracht.