Pedagogisch Beleid

SKOV heeft haar pedagogisch beleid vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan.

Onze invalshoek is het spelende kind. We hebben dit gekozen omdat spel voor kinderen niet zo maar ontspanning is, maar hun benadering van het leven, waar ze enorm veel van leren. We beschouwen spelen dan ook als het fundament van de ontwikkeling van een kind. In ons pedagogisch beleid sluiten we aan bij de nieuwste inzichten over goede en verantwoorde kinderopvang. We zorgen er voortdurend voor om aan alle wet- en regelgeving te voldoen.

Basisdoelen

In onze opvang werken we met vier basisdoelen. Dit zijn:

  • het bieden van emotionele¬†veiligheid in een gezonde en veilige omgeving;
  • gelegenheid bieden tot het¬†ontwikkelen van persoonlijke competentie;
  • gelegenheid bieden tot het¬†ontwikkelen van sociale competentie;
  • het eigen maken van waarden en normen en de cultuur van onze samenleving.

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

De kwaliteitseisen voor de kinderopvang zijn vastgelegd in de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang IKK. SKOV heeft op pedagogisch gebied, onder andere, gezorgd voor implementatie van:

  • Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders en in de BSO ook voor het kind.
  • Pedagogisch medewerkers volgen structureel de ontwikkeling van elk kind. We gebruiken hiervoor ons eigen Kindvolgsysteem.
  • We zorgen voor een goede overdracht naar school.
  • Aan elke nuljarige worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen.
  • De pauzetijden van het personeel en afwijkingen van de BKR zijn vastgelegd.
  • Alle pedagogisch medewerkers worden gecoacht, zowel per groep als individueel. SKOV heeft hiervoor een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst.

Het volledige pedagogisch beleidsplan kun je hier nalezen.