Pedagogisch Beleid

Kinderopvang biedt meer dan alleen de mogelijkheid voor ouders om te werken. Kinderen kunnen ervaring opdoen, met andere kinderen spelen, zich ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en vrienden maken.

Onze invalshoek is het spelende kind. Wij hebben dit gekozen omdat spel voor kinderen niet zo maar ontspanning is, maar hun benadering van het leven, waar ze enorm veel van leren. Wij beschouwen spelen dan ook als het fundament van de ontwikkeling van een kind. In ons pedagogisch beleid sluiten wij aan bij de nieuwste inzichten over goede en verantwoorde kinderopvang. Wij hebben er vanzelfsprekend voor gezorgd dat de wettelijke vereisten in het beleid een plaats hebben gekregen.

Basisdoelen

In onze opvang willen wij de basisdoelen uit de wet bereiken. Dit zijn:

  • Het bieden van emotionele¬†veiligheid
  • Gelegenheid bieden tot het¬†ontwikkelen van een persoonlijke competentie
  • Gelegenheid bieden tot het¬†ontwikkelen van de sociale competentie
  • Het eigen maken van waarden en normen

 

In een prachtig fotoboek wordt ons pedagogisch beleid op beeldende wijze weergegeven. Elke ouder krijgt hiervan een exemplaar tijdens het plaatsingsgesprek. Ook krijgen de ouders desgewenst een exemplaar van het geschreven pedagogisch beleid.