Pedagogisch Beleid - Dagopvang

Het competente kind

Wij gaan ervan uit dat wij het meeste bijdragen aan de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen als wij hun eigenheid respecteren en hen zien als competent. Dit houdt in dat initiatieven en interesses van kinderen worden gevolgd en dat zij niet worden geforceerd in hun ontwikkeling. Dit betekent dus ook dat de medewerkers de kinderen in eigen tempo laten ontwikkelen.

De taak van de beroepskrachten is om voorwaarden te scheppen (aandachtige verzorging, eten, drinken, slaapgelegenheid en goed speelmateriaal) zodat een kind naar hartenlust kan bewegen, spelen en leren. Hierdoor ontwikkelt het kind een gevoel van autonomie en competentie. Kernwoorden bij deze werkwijze zijn respectvolle verzorging en vrije bewegingsruimte. Wij vinden het dus belangrijk dat ook baby’s veel bewegingsvrijheid hebben. Wij maken dan ook vrijwel geen gebruik van wippertjes.

Taalontwikkeling

In de opvang is veel aandacht voor taal en taalontwikkeling. Dit begint al in de babygroepen. Er wordt vanaf het eerste begin bewust met de kinderen gepraat en er wordt tijd ingeruimd voor taalactiviteiten zoals voorlezen, vertellen en lezen. Daarnaast hebben andere activiteiten, bijvoorbeeld bewegings- of rollenspel, ook invloed op de taalontwikkeling. SKOV heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Bibliotheek om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren, Boekstart geheten.

Natuur in de opvang

Een onderdeel van onze pedagogische werkwijze is dat wij meer natuur in de opvang willen brengen. Spelen in de natuur is favoriet bij kinderen. En daar willen wij hen graag in stimuleren. Onze beide kinderdagverblijven hebben dan ook een geweldige, uitdagende natuurtuin. De natuurtuin bij Puk is ook bestemd voor de kinderen van de buitenschoolse opvang.

Wij zijn er trots op dat wij voor de natuurtuinen bij Puk en Baloe het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang hebben behaald! Daarmee is SKOV de enige groene kinderopvangorganisatie in de regio.

Logo Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang JPEG