Pedagogisch Beleid - Dagopvang

Het competente kind

Wij gaan ervan uit dat wij het meeste bijdragen aan de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen als wij hun eigenheid respecteren en hen zien als competent. Dit houdt in dat initiatieven en interesses van kinderen worden gevolgd en dat zij niet worden geforceerd in hun ontwikkeling. Dit betekent dus ook dat de medewerkers de kinderen in eigen tempo laten ontwikkelen.

De taak van de beroepskrachten is om voorwaarden te scheppen (aandachtige verzorging, eten, drinken, slaapgelegenheid, veiligheid, voorspelbaarheid, voldoende ruimte, soepele kleding en goed speel- en klimmateriaal) zodat een kind naar hartenlust kan bewegen, spelen en leren. Hierdoor ontwikkelt het kind een gevoel van autonomie en competentie. En dat is goed voor zijn of haar zelfvertrouwen. Kernwoorden bij deze werkwijze zijn respectvolle verzorging en vrije bewegingsruimte. Wij vinden het dus belangrijk dat ook baby’s veel bewegingsvrijheid hebben. Wij maken dan ook vrijwel geen gebruik van wippertjes. Dit belemmert de bewegingsvrijheid en het is niet goed voor kinderen (en met name niet voor hun rug) om lang liggend of hangend te zitten.

Taalontwikkeling

In de opvang is veel aandacht voor taal en taalontwikkeling. Dit begint al in de babygroepen. Er wordt vanaf het eerste begin bewust met de kinderen gepraat en er wordt tijd ingeruimd voor taalactiviteiten zoals voorlezen, vertellen en lezen. Daarnaast hebben andere activiteiten, bijvoorbeeld bewegings- of rollenspel, ook invloed op de taalontwikkeling zoals taalactiviteiten de andere ontwikkelingsgebieden stimuleren. Een goed voorbeeld hiervan zijn liedjes die het ritmegevoel versterken. Voor de pedagogisch medewerkers is er een taallijn opgesteld die ze helpt bij het werken aan de taalontwikkeling.

Natuur in de opvang

Een onderdeel van onze pedagogische werkwijze is dat wij meer natuur in de opvang willen brengen. Spelen in de natuur is favoriet bij kinderen. En daar willen wij als SKOV hen graag in stimuleren. Onze beide kinderdagverblijven hebben dan ook een natuurtuin. De natuurtuin bij Puk is ook bestemd voor de kinderen van de buitenschoolse opvang.

Behalve dat buiten spelen leuk is voor kinderen, vinden wij het voor hun ontwikkeling belangrijk dat zij natuur in hun eigen omgeving beleven. Zij hebben ruimte en frisse lucht nodig. Bovendien zijn er buiten andere dingen te beleven en te ontdekken dan binnen, bijvoorbeeld door te experimenteren met water en zand, beestjes te zoeken, rond sjouwen met een tak , plantjes verzorgen, groente en fruit kweken e.d. Daarom mogen zij knoeien en vies worden.

Wij zijn er trots op dat wij voor de natuurtuinen bij Puk en bij Baloe het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang hebben behaald! Daarmee is SKOV de enige groene kinderopvangorganisatie in de regio.

Logo Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang JPEG