Pedagogisch Beleid - Naschoolse opvang

Bij basisschoolkinderen is het de kunst om een goed evenwicht tussen beschermen en loslaten te vinden. Dit geldt zeker bij de oudere kinderen. Hun wereld wordt groter, ze willen meer zelfstandigheid en niet meer als een kind behandeld worden. In overleg met de ouders van de kinderen wordt bekeken welke zelfstandigheid een kind mag hebben: zelfstandig naar de speeltuin gaan, zelf uit school komen of naar huis gaan enzovoorts. Belangrijk is dat we een kind de kans geven eigen verantwoordelijkheid te dragen zonder te grote risico’s te lopen.

Bij de naschoolse opvang  zorgen we voor:

  • een vrijetijdsaanbod bestaande uit vrij spel, georganiseerde activiteiten en laagdrempelige workshops, een natuurspeelplaats met moestuin, een uitgebreid en gevarieerd spel- en speelgoedaanbod. Onze naschoolse opvang groepen maken veelvuldig gebruik van de nabijgelegen natuurspeeltuin Moby Dick.
  • een huiselijke setting: een verzorgde omgeving waarin de ruimtes en de speelzolder aantrekkelijk voor kinderen zijn ingericht en hen uitnodigen, hier hun vrije tijd door te brengen. We streven hiermee naar een ontspannende en sfeervolle omgeving waarin iedere ruimte een eigen functie en een eigen gezicht heeft.
  • kinderen worden geplaatst in een basisgroep met aandacht voor elk individu en voor het functioneren van de groep als geheel: de bso komt tegemoet aan de behoeften en wensen van het individuele kind, maar moet ook aansluiten bij de specifieke leeftijdskenmerken van de groep.
  • samenwerking met anderen: Voor het realiseren van een boeiend activiteiten- en workshopaanbod werken we samen met allerlei organisaties in Beverwijk en omgeving.

Taalontwikkeling

In de opvang is veel aandacht voor taal en taalontwikkeling. Er wordt bewust met de kinderen gepraat (en dat is dus vaak ook luisteren en kinderen aan het woord laten) en er wordt tijd ingeruimd voor taalactiviteiten zoals voorlezen, vertellen en lezen. Daarnaast hebben andere activiteiten, bijvoorbeeld bewegings- of rollenspel, ook invloed op de taalontwikkeling zoals taalactiviteiten de andere ontwikkelingsgebieden stimuleren.

Natuur in de opvang

Een onderdeel van onze pedagogische werkwijze is dat we meer natuur in de opvang willen brengen. Spelen in de natuur is favoriet bij kinderen en daar willen we hen graag in stimuleren. De natuurtuin bij Puk is ook bestemd voor de kinderen van de buitenschoolse opvang; De Kolderzolder heeft een eigen natuurtuin.

Behalve dat buiten spelen leuk is voor kinderen, vinden we het voor hun ontwikkeling belangrijk dat zij natuur in hun eigen omgeving beleven. Zij hebben ruimte en frisse lucht nodig. Bovendien zijn er buiten andere dingen te beleven en te ontdekken dan binnen, bijvoorbeeld door te experimenteren met water en zand, beestjes te zoeken, rond sjouwen met een tak , plantjes verzorgen, groente en fruit kweken e.d.  Daarom mogen zij knoeien en vies worden.

We zijn er trots op dat onze natuurtuinen het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang hebben behaald! Daarmee is SKOV de enige groene kinderopvang in de regio.