Tarieven Kinderopvang - Kinderopvangtoeslag

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Op deze site vindt u ook uitgebreide informatie over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. De overheid draagt bij tot een maximum uurtarief en heeft het tarief voor de dagopvang voor 2018 op € 7,45 bepaald. Voor de buitenschoolse opvang op € 6,95.  Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.
Kijk op www.toeslagen.nl

De Belastingdienst kijkt naar het aantal gedeclareerde uren per jaar en betaalt uit in 12 gelijke porties. Daarom kunt u bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag een gemiddeld aantal uren per maand opgeven. Deze gegevens vindt u terug op uw plaatsingsovereenkomst. De kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst elke maand omstreeks de 20e op uw rekening overgemaakt. Wanneer u een nieuwe aanvraag doet, duurt het meestal ca. 3 weken voordat de beschikking wordt afgegeven. Als u de toeslag vóór de 1e van de maand aanvraagt, zou u de volgende maand al de uitbetaling kunnen ontvangen.
De SKOV verdeelt het jaarbedrag (gebaseerd op 51 weken openingsweken: 52 weken min de week tussen kerst en oud en nieuw) in 12 gelijke porties.
De ouder betaalt de overeengekomen kosten aan de stichting per maand vooruit, d.w.z. uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de kinderopvang plaatsvindt.
U kunt de facturen downloaden via uw persoonlijke SKOV-pagina.

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen? Maak dan hier een proefberekening.


De vergoeding wordt gekoppeld aan het aantal arbeidsuren van de partner die het minst werkt. U krijgt over maximaal 140% van het aantal arbeidsuren bij dagopvang en 70% bij buitenschoolse opvang van de minst werkende partner de kinderopvangtoeslag uitbetaald.

Mocht u onverhoopt werkloos worden dan hanteert de Belastingdienst een overgangstermijn van 3 maanden waarin u het recht op kinderopvang-toeslag behoudt. En als u minder dan 140%, resp. 70 % van het aantal arbeidsuren declareert bouwt u in dat kalenderjaar voor het restant een buffer op en deze buffer kunt u ná de 3 maanden gaan gebruiken.

Hier kunt u de kinderopvangtoeslagtabel 2019 bekijken.

Gemeente Beverwijk ondersteunt ouders in kosten kinderopvang.

Bepaalde groepen ouders met een minimuminkomen kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten van kinderopvang, zie zij zelf moeten betalen.
Het gaat om ouders met een minimuminkomen, die

  • een re-integratietraject volgen, dat door de gemeente wordt betaald
  • werkende ouders met een aanvullende bijstandsuitkering
  • niet werkende ouders, die studeren
  • niet werkende ouders, die verplicht een inburgeringcursus volgen

Ouders die een verzoek om een bijdrage willen indienen, kunnen een aanvraagformulier bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Beverwijk, telefoon 0251-256256