Tarieven Kinderopvang - Kinderopvangtoeslag

Al onze kindcentra zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Elke vestiging heeft een apart LRK nummer en dit is nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. De overheid draagt maandelijks bij in de kosten, door middel van de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. De maximale uurprijs waarover de Belastingdienst een vergoeding geeft, is wederom verhoogd én de inkomensgroepen zijn ten gunste van de ouders gewijzigd. Al met al een positieve ontwikkeling!

Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag app of www.toeslagen.nl. Op deze site vind je ook uitgebreide informatie over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. De overheid draagt per opvangsoort bij tot een maximum uurtarief. Je kunt tot maximaal 3 maanden na de start, de kinderopvangtoeslag aanvragen. Het is dus belangrijk om dit zo snel mogelijk te regelen. Zo wordt er geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Hier kun je de kinderopvangtoeslagtabel 2024 bekijken. Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt ontvangen? Maak dan hier een proefberekening.

Er wordt onderscheid gemaakt in 1e kind en 2e en volgende kinderen. Voor een 2e kind ontvang je een aanzienlijk hogere vergoeding. Met het 1e kind wordt bedoeld het kind dat het meeste aantal uren van de opvang gebruik maakt. Dat hoeft dus niet het oudste kind te zijn. Als het jongste kind meer uren gebruik maakt van de kinderopvang, bijvoorbeeld bij dagopvang, wordt de jongste als het 1e kind gezien.

De Belastingdienst kijkt naar het aantal gedeclareerde uren per jaar en betaalt uit in 12 gelijke maanden. Daarom moet je bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag een gemiddeld aantal uren per maand opgeven. Deze gegevens vind je terug in de offerte en in de overeenkomst. Wanneer je een nieuwe aanvraag doet, duurt het ca. 3 weken voordat de beschikking wordt afgegeven. Als je de toeslag ruim vóór de 1e van de maand aanvraagt, zou je de volgende maand al de uitbetaling kunnen ontvangen. De kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst elke maand omstreeks de 20e overgemaakt.

Je ontvangt omstreeks de 15e per maand vóóraf per mail van ons een factuur. Het jaarbedrag is gebaseerd op 51 weken openstelling, SKOV heeft een kerstsluiting van ca. 1 week, en dit jaarbedrag wordt over 12 gelijke maanden verdeeld. Zo betaal je dus elke maand hetzelfde bedrag. Dit is handig omdat de Belastingdienst ook in gelijke termijnen betaalt en de netto kosten zijn daardoor elke maand hetzelfde.

De factuur moet echt vóór het eind van de maand volledig aan SKOV betaald zijn. Als de factuur niet tijdig wordt betaald zijn we genoodzaakt de aanmaningsprocedure te volgen conform de Algemene voorwaarden.

Je kunt de facturen ook inzien op de persoonlijke SKOV-pagina en in de Konnect OuderApp. Na afloop van het kalenderjaar ontvang je van ons een jaaropgave voor de definitieve afrekening met de Belastingdienst.

Mocht je onverhoopt werkloos worden dan hanteert de Belastingdienst een overgangstermijn van 3 maanden waarin je het recht op kinderopvangtoeslag behoudt.

Deze toeslag in principe bedoeld voor gezinnen waarbij beide ouders werken en voor alleenstaande werkende ouders. Maar ook als ouders niet werken, een traject naar re-integratie volgen, een uitkering ontvangen, een studie volgen, een inburgeringscursus volgen of tienermoeder zijn, kan er recht zijn op kinderopvangtoeslag. Deze tegemoetkoming kun je ook bij de Belastingdienst aanvragen.

De Gemeente Beverwijk verleent in dergelijke situaties vaak ook nog een aanvullende bijdrage. Hiervoor kun je contact opnemen met de gemeente.