Tarieven Kinderopvang - Tarieven

De tarieven van de SKOV worden jaarlijks aangepast en ouders ontvangen hiervan minimaal één maand voor afloop van het kalenderjaar bericht.
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Lees hoe het werkt en wat de voorwaarden per jaar zijn.

Tarief dagopvang 2019:

Uurtarief € 7,35 

 

Per maand

Aantal uur per maand

1 hele dag €   328,05 44.63
2 hele dagen €   656,10 89.26
3 hele dagen €   984,15 133.89
4 hele dagen €  1.312,20 178.52
5 hele dagen €  1.640,25 223.15

In het bedrag zijn luiers, fruit, broodmaaltijden en tussendoortjes inbegrepen.

Alleen op onze peutergroepen is, in beperkte mate halve dagopvang mogelijk.

 

Per maand

Aantal uur per maand

1 halve dag €   171,84 23.38
2 halve dagen €   343,68 46.76
3 halve dagen €   515,52 70.14
4 halve dagen €   687,36 93.52
5 halve dagen €   859,20 116.90

Een ochtend is van 07.30 uur tot 13.00 uur. Een middag is van 12.30 uur tot 18.00 uur. De minimum afname is 2 dagdelen per week.  Zie de informatie bij ‘Inschrijven’.

Evt. extra afname:
Aantal uren per hele dag: 10,5       1 hele dag € 77,18
Aantal uren per halve dag: 5,5       1 halve dag €40,43

Tarieven naschoolse opvang 2019:

Uurtarief inclusief vervoer € 7,05
Uurtarief exclusief vervoer of lopend (Bethelschool) € 6,88

Inclusief vervoer

Per maand

Aantal uur per maand

Maandag €   168,02 23:50
Dinsdag €   168,02 23:50
Woensdag kort
Woensdag lang
€   168,02
€    219,73
 23:50*
31:10
Donderdag €   168,02 23:50
Vrijdag €   168,02 23:50

Gemiddeld aantal uren/maand: ongeacht of het een school- of vakantiedag is
Evt. extra afname:
ma/di/woe/do/vrij € 39,48
woe lang € 51,47

* Op woensdag gaat de naschoolse opvang om 11.45 uur open. Maar de kinderen die naar de Wilgeroos of Sleutelbloem gaan, komen pas later naar onze opvang. Voor die kinderen is het tarief ‘woensdag kort’ van toepassing.

Exclusief vervoer

Per maand

Aantal uur per maand

Maandag €   163,97 23:50
Dinsdag €   163,97 23:50
Woensdag kort
Woensdag lang
€   163,97
€   214,43
23:50*
31:10
Donderdag €   163,97 23:50
Vrijdag €   163,97 23:50

Gemiddeld aantal uren/maand: ongeacht of het een school- of vakantiedag is
Evt. extra afname:
ma/di/woe/do/vrij € 38,53
woe lang € 50,22

In het bedrag zijn fruit, broodmaaltijden, tussendoortjes, activiteiten en alle workshops inbegrepen.

OPVANG INCLUSIEF SCHOOLVAKANTIES
Wij bieden een compleet pakket van opvang in de schoolweken én in de schoolvakanties. Sommige organisaties bieden een pakket exclusief schoolvakanties. Het lijkt daardoor dat u netto een stuk voordeliger uit bent, maar omdat er een veel hoger uurtarief wordt berekend, komt u flink boven de belastingnorm uit en ontvangt u over het meerdere geen vergoeding. Neemt u gerust contact met ons op als u een berekening voor de vergelijking wilt laten maken.

Tarief voorschoolse opvang 2019:

Uurtarief € 7,36

Aantal uren per dag: 1,25
1 dag: € 9,20

Diverse tarieven 2019:

Annuleringskosten KDV en NSO: een volledig maandbedrag met een maximum van € 300,- per kind
Annuleringskosten VSO: € 40,- per kind
Inschrijfkosten: Geen!

Bij alle tarieven is rekening gehouden met een vakantiesluiting van 1 week tussen Kerst en Nieuwjaar. Er wordt 51 weken opvang geboden. Voor een kindplaats berekenen wij een prijs op jaarbasis (welke verdeeld wordt over 12 gelijke porties), waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar. De Stichting is gesloten op de algemeen erkende feestdagen conform de CAO Kinderopvang. De data maken wij elk jaar ruim van tevoren bekend. Klik hier voor alle sluitingsdata voor 2018.

Extra dagdelen

Als extra service aan de ouders is het mogelijk om 2 keer per kalenderjaar een extra dag af te nemen, zonder dat u daarvoor hoeft te betalen.  Daarnaast is het ook mogelijk om 2 keer per kalenderjaar een dag te ruilen.
Alle overige extra afgenomen dagdelen worden wel in rekening gebracht (zie dagtarief). Extra afname en ruilen is alleen mogelijk als er ruimte is op de groep. Wij hebben ons namelijk te houden aan de regels die hiervoor zijn opgesteld in de Wet kinderopvang.  De pedagogisch medewerksters op de groep kunnen u hierover nader informeren. Ook voor extra afgenomen dagdelen kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de Belastingdienst.