Over SKOV Beverwijk - Organisatie

De Skov is georganiseerd als stichting.  Een stichting richt zich op de verwezenlijking van een bepaald doel en is dus niet primair gericht op winst maken.

In de statuten van de SKOV is nauwkeurig vastgelegd wat de doelstelling is en waar de verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur liggen. De SKOV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 41224622.

De directeur is Ineke Nijssen. Zij is verantwoordelijk voor het algemene beleid en stuurt de gehele organisatie aan.

Het bestuur en de directeur onderschrijven de Governance code Kinderopvang, waarin regels zijn opgesteld voor integer en transparant bestuur en toezicht.

De bestuursleden zijn:

  • Mariëlle Mulder  – voorzitter
  • Henk Waumans – penningmeester
  • Sandra Beijnes – lid
  • Maartje de Kaper-Beentjes – lid
  • Esther Tromp – lid
  • Anja Verwaasdonk van Weerlee – lid

De SKOV is als werkgever aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en de directeur is lid van de Beroepsvereniging directeuren in de kinderopvang, de bdKO.