Over SKOV Beverwijk - Privacy en Social Media

Privacy

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wetgeving stelt hoge eisen aan de privacy van persoonsgegevens.  SKOV heeft door een extern bureau een security scan laten uitvoeren en naar aanleiding hiervan diverse maatregelen doorgevoerd. Zo gelden er intern diverse procedures en zijn er technische maatregelen genomen op het gebied van privacy. Met partners zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten en er is een privacyreglement opgesteld. Medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring. Je kunt het privacyreglement van SKOV hier inzien.

Social Media Statement SKOV Kinderopvang

Regelmatig wordt ons gevraagd waarom we niet mee doen aan Social Media Platforms als Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, etc.

Er zijn meerdere argumenten waarom we ons niet op Sociale Media platformen profileren:

  1. Het posten, opvolgen en bijhouden van Social Media is erg arbeidsintensief en tijdrovend. Het zou een belasting zijn van ons personeel dat we liever inzetten voor de zorg en ontwikkeling van de kinderen en voor een goed lopende organisatie.
  2. We hebben te maken met minderjarige kinderen, een kwetsbare groep. Wanneer er foto’s gepost worden met kinderen daarop, zijn we verplicht daar bij de desbetreffende ouders iedere keer toestemming voor te vragen. Dat kost veel tijd die de arbeidsproductiviteit niet ten goede komt.
    Bij aanvang van de plaatsing geven onze ouders wel of geen toestemming voor het maken van foto’s van hun kind. De afspraak is dat we deze foto’s alleen gebruiken voor intern gebruik. Voor foto’s die anders dan voor interne doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld voor onze website) vragen we, per keer, expliciet toestemming aan de betreffende ouders.
  3. Ook ons personeel willen we beschermen. Social Media nodigt ouders uit om foto’s en/of meningen over hun functioneren te communiceren. Sociale Media vinden we daar niet het geschikte medium voor, dit horen we graag van de ouders persoonlijk, zodat e daar adequaat mee om kunnen gaan.
  4. Daarnaast willen we, in verband met de kwetsbaarheid van de kinderen, niet kenbaar maken welke kinderen bij ons opgevangen worden.

Zowel uit tijds- als uit privacy-overwegingen hebben we de keuze gemaakt geen gebruik te maken van Social Media Platformen.

KidsKonnect Ouderportaal

Wel maken wegebruik van een besloten en beveiligd platform KidsKonnect. Iedere ouder heeft alleen toegang tot zijn persoonlijke ouderportaal met eigen inloggegevens.

Via het ouderportaal kan iedere ouder meekijken met de belevenissen van hun kind op de opvang. Zo kunnen foto’s bekeken worden, berichtjes van de groep gelezen worden en de verzorging van het kind worden gevolgd.