Over SKOV Beverwijk - Organisatie

In de statuten van SKOV (Stichting Kinderopvangvoorzieningen) is nauwkeurig vastgelegd wat de doelstelling is en waar de verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder liggen. SKOV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 41224622.

De directeur-bestuurder is Anna Jonkman. Zij is verantwoordelijk voor het algemene beleid en stuurt de gehele organisatie aan.

De raad van toezicht en de directeur-bestuurder onderschrijven de Governance code Kinderopvang, waarin regels zijn opgesteld voor integer en transparant bestuur en toezicht.

De leden van de raad van toezicht zijn:

  • Sandra Beijnes – voorzitter
  • Henk Waumans – penningmeester
  • Anja Verdaasdonk-van Weerlee – vice-voorzitter
  • Anne le Fèvre-Wols – lid
  • Ernst ten Broek – lid

SKOV is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en de directeur-bestuurder is lid van de Beroepsvereniging directeuren in de kinderopvang, de bdKO.