Over SKOV Beverwijk - Organisatie

In de statuten van de SKOV (Stichting Kinderopvangvoorzieningen) is nauwkeurig vastgelegd wat de doelstelling is en waar de verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur liggen. SKOV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 41224622.

De directeur is Ineke Nijssen. Zij is verantwoordelijk voor het algemene beleid en stuurt de gehele organisatie aan.

Het bestuur en de directeur onderschrijven de Governance code Kinderopvang, waarin regels zijn opgesteld voor integer en transparant bestuur en toezicht.

De bestuursleden zijn:

  • Janny Tol  – voorzitter
  • Henk Waumans – penningmeester
  • Sandra Beijnes – lid
  • Esther Tromp – lid
  • Anja Verdaasdonk-van Weerlee – lid
  • Anne le Fèvre-Wols – lid

SKOV is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en de directeur is lid van de Beroepsvereniging directeuren in de kinderopvang, de bdKO.